تاریخ 1396/03/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4494 برو جستجو جستجوی پیشرفته   حفظ منش پهلواني پس از شکست 
نويسنده : فرزامي

بايد دانست فقط آن کسي که از مبارزه‌اي موفق و سربلند بيرون مي‌آيد، پهلوان نيست. بلکه پهلوان آن بزرگي است که منش پهلواني خود را پس از شکست هم نشان دهد و نيکوتر آن که به رقيب پيروز خود تبريک هم بگويد. چرا که مهار نفس سرکش و شهرت‌طلب و خودنما، به فرموده‌ي صاحب شريعت مان، جهاد اکبر است و پهلواني. وانگهي، پهلواني که تحمل شکست نداشته باشد، هرگز از سکوي قهرماني بالا نخواهد رفت. بعد از اين مقدمه، در انتخابات پنجمين دوره‌ي شوراهاي شهرسمنان، نزديک به صد تن از عزيزان شهروند، اعم از زن و مرد، پير و جوان، به عنوان نامزد حضور پيدا کردند. همه هم از شهر اخلاق و مردم خوب و دوستداري و آباداني و فردايي بهتر سخن گفتند و تبليغ کردند و برنامه‌هاي آتي و سوابق کاري خود را ارائه دادند. مردم هم رفتارها و اخلاق و برنامه‌ها و سوابق را ديدند و افراد مورد نياز شورا را برگزيدند و عزيزان ديگر را براي دوره‌ها و کارهاي ديگر در خاطره نگه داشتند تا در مراحل بعد، اين تکليف سنگين و اين امانت الهي حق الناس را بر عهده شان واگذارند. از اين ميان، جمع کثيري با شناخت چيستي کار به انتخاب مردم شهر اخلاق، صحه و احترام گذاشتند و حتي به رقيبان پيروز خود تبريک گفتند و براي آنان در وظايف محول شده و تکليفي، آرزوي موفقيت کردند و با آگاهي و حس خدمت به همشهريان عزيز به رقيبان ديروز و رفيقان امروز، قول همکاري هم دادند و با اين کار پسنديده، بر صحت و سلامت انتخابات نيز تاکيد کردند. در اين جمع، شماري کمتر از انگشتان يک‌دست هم به ستاد انتخابات فرمانداري نامه نوشتند و برابر قانون خواسته‌اي مطرح کردند که في المثل در شمار راي فلان حوزه، سوالي و اعتراضي هست که البته طبيعي هم بود و مجريان و مسئولان برابر مقررات پاسخ مستدل و مستند ارائه خواهند داد.

متاسفانه گروهي اندک آگاهانه و ناآگاهانه، بر متن نوشته يا سفيد - به قول جمعي از امضاکنندگاني که با آگاهي از کنه قضايا، امضاي خود را پس گرفتند - امضا کردند و جريان امور را زير سوال آوردند آن هم نه از مجاري قانوني و نه مراجعه به خودي، بلکه به جرياني که مدتي است به خير ما نمي‌کوشد و گويا نياز دارد که وحدت مردم اخلاقمند سمنان را به هم بزند و از آب گل آلود ماهي بگيرد و در اين راه متاسفانه گروهي اندک از خودي‌ها هم بي‌خبر از قضاياي درهم تنيده و پشت پرده، آب به آسيابش مي‌ريزند و از ياد برده‌اند سخن متفکر بزرگ معاصر، زنده ياد دکتر علي شريعتي را که گفت : « آدمي حرف خانه‌ي خود را به در بيگانه و غيرخودي نمي‌برد »

کساني که مجريان امور انتخابات اين دوره بودند، جهت سلامت انتخابات ايمان و آبروي خود را خرج کردند و با مرارت بسيار در امري کوشيدند که نامش « حق الناس » و حفظ امانت حقوق مردم است، مردمي که همه‌ي نامزدها، کتبي و شفاهي، گفتاري و شنيداري بر آن صحه گذاشتند و خودي و بيگانه بر سلامت آن اذعان کردند و نهادهاي قانوني هم ضمن نظارت دقيق، صحت آن را تاييد نمودند. همه‌ي اين فرايض و امور براي اين بود که کام شيرين مردم با همت ما تلخ نشود چرا که مردم مسببان تلخ‌کامي را در خاطره‌ها نگه مي‌دارند و در آزمون‌هاي بعدي، آزموده را دوباره نمي‌آزمايند.

و نکته‌اي که همه‌ي داوطلبان از آن آگاه‌اند اين است که اين وظايف و اين برگزيدگي، مسند و رياست نيست، بلکه بر دوش کشيدن حق الناس و تکليفي سخت است که بايد در دنيا و آخرت جواب گفت و دفع شبهه کرد و همه‌ي زندگي و وقت و وجود را جهت اداي خدمت صرف نمود. و سخن پاياني تاکيد عبرت آموز نمايش نامه‌ي « آنجا که ماهي‌ها سنگ شدند » است که استاد به آن شاگردش مي‌گفت : برو « قرق » را بشکن و از سنگ‌ها و دشنام‌ها نترس و غمي به دل راه مده، چون آنها که مردم را دوست دارند، سنگها و دشنام‌هايشان را نيز دوست دارند. پس با تأسي از پيام اين نمايشنامه به عزيزاني که پهلوانانه عمل نکردند مي‌گوييم، مردم سمنان را همان گونه که پيش از راي دادن مي‌ديديد و عزت و احترام مي‌گذاشتيد، ببينيد. اين مردم آگاه در گزينش خود کمتر اشتباه مي‌کنند. از کجا معلوم که برداشتن تکليف از دوش‌تان به سود دنيا و آخرت‌تان نباشد؟ پس مردم را و راي ندادنشان را هم دوست داشته باشيد تا مردم هم شما را دوست بدارند و در تنگناها به شما اعتماد کنند و براي گزينش‌تان از جان و مال، مايه بگذارند.