تاریخ 1396/02/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4469 برو جستجو جستجوی پیشرفته   مناظرات و انتخابات 
نويسنده : روح‌اله ساعدي

اولين دور از مناظرات انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري دوازدهم از صدا و سيما برگزار گرديد و تا حدودي مواضع کانديداهاي اين دوره از انتخابات ترسيم شد. آنچه که از ليست اسامي و برگزاري دور اول مناظرات بر اذهان متبادر شده اين است که افراد اين دوره از انتخابات رياست جمهوري به طور مساوي بين سه جبهه تقسيم شده اند. در جبهه‌ي نخست رئيس دولت يازدهم و معاون اول وي و حاميانش قرار دارند و در جبهه‌ي دوم رقباي رئيس جمهور فعلي و سوم کانديداهايي که گفته مي‌شود به طور حزبي و مستقل وارد اين عرصه شده اند. از شواهد و قرائن برگزاري مناظره‌ي اول کانديداهاي رياست جمهوري دوازدهم چنين برمي آيد که در اردوگاه اصلاح طلبان و حاميان دولت، در انگيزه و بهانه‌هاي کافي براي اجماع بين نامزدهاي تاييد صلاحيت شده وجود دارد، کمااينکه در رابطه با معاون اول رئيس جمهور فعلي گفته مي‌شود که به عنوان کانديداي پوششي براي دفاع از دولت در مقابل هجمه‌هاي رقبا وارد گود شده است و در طول برگزاري مناظره نيز چنين بود و معاون اول رئيس جمهور توانست تا حدودي رضايت‌ها را جلب کند اما در اردوگاه رقباي رئيس جمهور قضيه تا حدودي فرق مي‌کند و در جريان مناظرات نيز اين قضيه ثابت شد. با آنکه لوئي جرگه جمنا با هدف اجماع اصولگرايان تشکيل شده بود اما از همين حالا پالس‌هايي از اختلاف درون شورايي آن مجمع قابل مشاهده است کمااينکه برخي‌ها اعتقاد دارند که در اين اردوگاه نيز در نهايت اجماع برقرار خواهد شد !

با اين وجود آنچه امروز بيش از پيش قابل تصور است اجماع اصلاح طلبان و حاميان دولت است. رقباي رئيس جمهور فعلي نيز سقف خواسته‌هاي خود را بر دو مرحله‌اي نمودن انتخابات گذاشته‌اند و در اولين گام در صدد وقوع اين اتفاق هستند.. از اين رو آنها استراتژي تکثير کانديدا را انتخاب نموده‌اند بلکه با هجوم همه جانبه بتوانند آراي رئيس جمهور فعلي را ريز کنند و نگذارند آراي مطلق براي وي شکل گيرد آنها بر اين باورند که دولت يازدهم عملکرد مطلوبي نداشته پس توان دفاع از دولت خويش را ندارد اما برگزاري اولين مناظره‌ي تلويزيوني چيز ديگري را ثابت کرد.

البته برخي‌ها معتقدند به سبب حاضر جوابي، تسلط و تبحر بالاي رئيس دولت يازدهم در سخنوري، حتي اگر وي به تنهايي نيز وارد اين عرصه مي‌شد باز مي‌توانست از عهده‌ي همه‌ي رقباي خود برآيد اما نشان به آن نشاني که اولين دور مناظرات کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات گذشت با توجه به فرآيند برگزاري مناظرات، حضور يک کانديداي پوششي حجم بالاي تخريب‌ها و انتقادها لازم بود.

البته واقعيت اين است که دولت يازدهم نيز با توجه به موفقيت و پيروزي در برخي زمينه‌ها در برخي حوزه‌هاي ديگر بنا به دلايلي توفيق چنداني نداشته و همين موضوع عملکرد دولت را زير سوال برده است !

اينجاست که نقش مناظره‌ها در مستند کردن ادعاهاي طرفين حياتي و تعيين کننده مي‌شود. بنابراين مناظره‌ها فرصت بسيار مغتنمي براي دولت است تا به هجمه‌ها و موج تخريب‌هاي ايجاد شده پاسخ مناسب دهد و به نوعي در مقابل افکار عمومي روشنگري نمايد و در نهايت منجر به شکل گيري قضاوتي منصفانه در بين مردم شود. به ديگر سخن، کش و قوس‌هاي ايجاد شده در اولين مناظره‌ي انتخاباتي، نحوه‌ي تعامل و پاسخ مذاکره کنندگان در لحظه، حاضر جوابي آنها، لحن و بيان آنها، هوش هيجاني آنها، نحوه‌ي کنترل احساسات آنها و... زمينه ساز انگاره‌هاي ذهن مخاطبان درباره‌ي نامزدها مي‌شود و در نهايت منجر به تصميم عاقلانه تري از سوي مردم مي‌گردد. به هر حال بايد صبر کرد تا دو مناظره‌ي ديگر شش کانديداي فعلي رياست جمهوري نيز برگزار شود و در نهايت منتظر ماند تا مشاهده کرد آيا خدمتگزاري اين دولت تداوم مي‌يابد و يا اينکه شخص ديگري از کانديداي موجود سکان هدايت دولت دوازدهم را بر عهده مي‌گيرد. در اين ميان نقش مناظرات و تبليغات بسيار حايز اهميت است.