تاریخ 1396/01/28 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4458 برو جستجو جستجوی پیشرفته   نقش احزاب در انتخاب آگاهانه‌ مردم 
نويسنده : روح اله ساعدي

با پايان ثبت‌نام از کانديداهاي دوازدهمين دوره‌ي رياست جمهوري و مشخص شدن ترتيب کانديداهاي پنجمين دوره‌ي انتخابات شوراهاي شهر و روستا که مجموعه‌ي متنوعي از افراد با صلاحيت‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود و نيز تجربه‌ي ناخوشايند طيف وسيعي از افراد مختلف جامعه در ماراتن ثبت‌نام‌ها، اين روزها موجب شده که بحث تخصص يا سياست به موضوعي محوري براي کانديداهاي هر دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا تبديل شود. به اين معنا که آيا اعضاي شورا بايد کارشناس امور شهري باشند يا کنش‌گران سياسي بايد در اين عرصه حضور داشته باشند؟ و يا در انتخابات رياست جمهوري مفهوم رجال سياسي چگونه معنا گرديده که شاهد جلوه‌هايي از اين ميل به قدرت طلبي هستيم که شعار تقريبا مشترک در همه‌ي آنها خدمت به کشور است.

بايد گفت که نماينده در شوراي شهر و يا حتي کانديداي رياست جمهوري چه کارشناسي باشد و چه رجال سياسي، تا وقتي که اصلاحات اساسي در ساختار انتخابات کشور يا شوراها ايجاد نشود، کارآيي لازم را نخواهد داشت تا وقتي که اين مشکل وجود دارد که بحث کارشناس يا سياستمدار بودن نامزدها، امري فرعي تلقي شود و فرصت انتخاب درست از مردم سلب شود بايد شاهد بود که وضعيت انتخابات و فرآيند ثبت‌نام تا انتخاب به گونه‌اي رقم بخورد که راضي کننده نباشد.

نکته ديگر اينکه تضاد ميان اين دو ويژگي نادرست است. در همه‌ي کشورهايي که پيشرفته هستند براي انجام امور کشور، سياستمداراني را انتخاب مي‌کنند ولي سياست مداران مسئول و پاسخگو، بهترين کارشناسان را به کار مي‌گيرند. اين فرهنگ نادرستي است که گمان ببريم، شوراي شهر فقط به سياسيون نياز دارد و يا اينکه تنها متخصصين شهري در اين حوزه بايد ورود پيدا کنند. تضاد اين دو ويژگي، اقتدار و عزت نهاد شوراها را زير سوال مي‌برد و يا براي انتخابات رياست جمهوري برخي فرهنگ‌هاي غلط و نادرست وجود دارد که اصل انتخاب يک رئيس جمهور را زير سوال مي‌برد.

با اين ملاحظات، سوال اصولي اين است که پس حضور کارشناسان و اهالي سياست بايد در کجاي اين فرايند باشد. مثلا چند نفر از اعضاي شوراي شهر آينده بايد سياسي يا متخصص باشند. تلفيق اين دو ويژگي چقدر مي‌تواند يک شواراي کارآمد را براي خدمتگزاري به مردم تشکيل دهد؟

به نظر مي‌رسد که راه اصلي حزبي شدن انتخابات باشد.در واقع مردم به احزاب راي بدهند و از آنان مسئوليت بخواهند. يا اين که ترکيبي از هر دو راه حل باشد. در اين صورت احزاب مسئوليت پذير بهترين و سالم ترين افراد را که صلاحيت حضور در شوراها را داشته باشند و يا حتي صلاحيت حضور در رسيدن به عالي ترين مقام اجرايي کشور را داشته باشند، معرفي کنند و خود احزاب نيز بر نمايندگان انتخاب شونده نظارت کنند و براي موفقيت آنان از بهترين کارشناسان استفاده موثر نمايند. غير ممکن است که شوراي شهري که از سوي مردم انتخاب مي‌شود به لحاظ کارشناسي سرآمد شهر باشند. چون کارشناسان خبره، اصولا خود را در معرض راي مردم نمي‌گذارند. بنابراين به نظر مي‌رسد که بايد از احزاب و گروه‌هاي مسئوليت پذير اين افراد انتخاب و بر انتخاب آنها نظارت کرد و از آنان مسئوليت خواست.

کوته سخن گفتن آن که هم تنشگران سياسي و هم مردمي که بايد انتخاب کنند، بد نيست يک بار هم شده به اين عبارت درخشان شهيد بهشتي انديشه داشته باشند که در جمهوري اسلامي دولتمرد بايد تشنه‌ي خدمت باشد. نه شيفته‌ي قدرت که اگر چنين شود. کشور به طور يقين تبديل به گلستان مي‌شود. لذا مردم در آستانه‌ي يک انتخاب مهم هستند که بايد زمينه‌ي يک انتخاب آگاهانه و هوشمندانه توسط احزاب و گروه‌ها چه در انتخابات رياست جمهوري و چه در انتخابات شوراي شهر فراهم شود تا تلفيقي از سياست و تخصص در بدنه‌ي مديريتي کشور و شهر جاري شود تا مردم طعم خدمت گزاري واقعي را بچشند.