تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3018 برو جستجو جستجوی پیشرفته   شک و بدبيني در زندگي مشترک 

يکي از مشکلاتي که در زندگي زناشويي ديده مي شود، سو» ظن به همسر است. شک و ترديد به همسر ممکن است با چک کردن پيامک ها، جيب، کيف و گوش دادن به مکالمات تلفني يا حتي سرک کشيدن به محل کار او باشد و به تدريج زندگي اي که با عشق و علاقه شروع شده است به يک ارتباط مخرب تبديل و گاهي با طلاق و جدايي خاتمه مي يابد ...  
خيلي از زوجين بدبيني هاي بيمارگونه خود را نوعي رفتار طبيعي تلقي مي کنند و آن را با عناويني همچون غيرت و تعصب و مراقبت توجيه مي کنند، حال آن که واقعيت چيز ديگري است. اساسا بدبيني به همسر در 3 حالت کلي بروز مي کند :
گروه اول :  
افرادي هستند که بدبيني در ذاتشان است. اين افراد را از همان ابتداي زندگي به راحتي مي توان شناخت; آن زمان که نسبت به هر موضوعي نيمه خالي ليوان را مي بينند و در رابطه با پيرامون خود نوعي نگاه منفي دارند.
گروه دوم :
افرادي هستند که نوعي وسواس نيز در بدبيني هايشان نهفته است. اين دسته از زوجين نسبت به برخي رفتارها و واکنش هاي همسر خود به جنس مخالف ، حال در محيط کاري باشد، نوعي وسواس فکري دارند که در پاره اي اوقات همراه با بدبيني به وي است که البته در اين فرم باز هم اختلاف بين زوجين خيلي پديدار نمي شود .
گروه سوم :
که در حقيقت روزگاري جز» گروه هاي يک و دو بودند به شدت در معرض خطرند، چرا که مبتلا به اختلالات پارانوئيدال مي شوند به اين معنا که با کنار هم گذاشتن برخي پارامترهاي خيالي به نتيجه مي رسند که همسرشان قطعا در حال خيانت به وي است و اين فکر همچون خوره جسم و روح فرد را نابود مي کند و اگر خوشبين باشيم که اتفاق ناگواري در اين بين نيفتد، طلاق و جدايي مسالمت آميز ترين اتفاق است.
عدم شناخت کافي از همسر، اساس بدبيني و شک به وي است. فرزندان والدين بدبين و شکاک، در طول زندگي ياد مي گيرند که در آينده نيز نسبت به همسرشان و اطرافيان خود بدبين و شکاک باشند. اين موضوع نقش تربيت خانواده را به راحتي روشن مي کند، اين گونه که فرزندتان از شما بدبيني و شک به همسرش را ياد مي گيرد .
چه بايد کرد ؟
1. هميشه سعي کنيد در هر موضوعي با همسر خود صادق باشيد . ريشه بسياري از بدبيني ها عدم صداقت در ابتداي زندگي است. زن يا مرد رازي را در زندگي دارد که مي کوشد آن را از همسرش پنهان کند که البته در بيشتر مواقع موفق نمي شود و خود اين پنهانکاري نقطه شروع بدبيني ها مي شود.
2. نسبت به قول و قرار خود با همسرتان خيلي حساس باشيد. اين موضوع براي مردها بايد بيشتر رعايت شود ، چرا که خانم ها هر نوع تاخير را در رسيدن به قرار مثبت نگاه نمي کنند  و طبيعتا افکار منفي در آن ها شکل مي گيرد.
3. در مراودات اجتماعي خود خيلي مراقب باشيد به ويژه اگر طرف شما جنس مخالف باشد. هر نوع صحبت غير کاري، تماس هاي بي مورد و روابط آزاد در محيط کاري نتيجه اي شوم در بردارد که اگر شما هم فکري در سر نداشته باشيد، همسرتان جو ديگري برداشت مي کند.
4. وقتي زن يا مردي متوجه شک همسر خود شد بايد به صورت پلکاني عمل کند. ابتدا بهتر است به جاي دليل تراشي و توجيه ، سياست صبر، تحمل همراه با سازگاري را پيشه کند. دليل تراشي را کنار بگذارد يعني يک دفعه قصد متقاعد کردن همسر را نداشته باشد. زيرا ممکن است شک از نوع هذياني باشد و با دليل و منطق از بين نرود و همه دليل ها و منطق ها را باعث تثبيت هذيان در ذهن کند، يعني فرد فکر کند با اين توجيهات حتما کاسه اي زير نيم کاسه است.
  فرد بايد به مرور زمان با رفتار خودش نشان دهد که شک ها بي دليل است. خشونت، پرخاشگري و قهر کردن هاي بي مورد را کنار بگذارد و با رفتار خود طرف مقابل را هدايت کند اما گاهي اين روش ها جواب نمي دهد و لازم است صحبت کردن علني تر ، مستقيم تر و شفاف تر صورت گيرد و به صورت رو در رو باشد . اگر اين روش نيز جواب نداد بايد از بزرگان فاميل يا افرادي که مهارت بيشتري دارند کمک گرفته شود مانند مراکز مشاوره ، روان شناسان يا روان پزشکان .
اگر همه مراحل قبلي بي فايده بود بدترين نوع شک مطرح مي شود که به صورت هذيان حسادت است. اين مرحله حتما نيار به يک متخصص روانپزشک و درمان هاي خاصي دارد زيرا اگر درمان نشود مي تواند طرف مقابل را دچار خطرات احتمالي بکند يعني صدمات جسمي و روحي. معمولا درمان هاي روان پزشکي خوب جواب مي دهند و مي توانند هر دو طرف را به زندگي عادي بازگردانند. درصد کوچکي از اين بيماران ممکن است به درمان پاسخ ندهند و تصميم گيري هاي بعدي از طرفين و با اختيار خودشان و با کمک مشاوران انجام شود.

اداره مشاوره و مددکاري معاونت اجتماعي
فرماندهي انتظامي استان سمنان


 اعتياد مهم ترين عامل اغلب طلاق ها در کشور است  

پژوهشگر حوزه اعتياد گفت: اغلب طلاق هاي ثبت شده به دليل اعتياد است و 60 درصد از فضاي زندان هاي کشور را معتادان اشغال کرده اند.       
'کوروش محمدي'  در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس شواهد موجود در سال هاي اخير در کنار رشد سو» مصرف مواد مخدر، خشونت ناشي از سو» مصرف مواد مخدر نيز افزايش داشته است.  
محمدي با بيان اين که تيم پژوهشي انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايرانيان با هدف بررسي رابطه بين اعتياد به مواد مخدر با خشونت و کاهش احساس امنيت شهروندان، پژوهشي در سال 1390 در هشت استان کشور انجام داده است، افزود: جمعيت آماري نمونه مورد مطالعه شامل 400 خانواده داراي حداقل يک نفر معتاد بوده است.  
وي افزود: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که بين اعتياد به مواد مخدر و بروز خشونت هاي خانوادگي، خشونت هاي اجتماعي منجر به قتل و جرح، آسيب هاي رواني، جسماني عليه زنان و کودکان، بروز ناهنجاري هاي اخلاقي، جرايم اجتماعي و کاهش احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد. 
محمدي تصريح کرد: بر اساس نتايج اين تحقيق، 84 درصد خانواده هاي مورد مطالعه از زمان ابتلا به اعتياد فرد معتاد، تا زمان انجام اين مطالعه حداقل يکبار در معرض خشونت  هاي کلامي، عاطفي، جنسي و اقتصادي مرتبط با سو» مصرف مواد قرار داشته و 43 درصد آنها، حداقل يکبار در اين مدت با خشونت هاي فيزيکي جدي، تهديدکننده و حقوقي و 10 درصد بقيه با خشونت هاي منجر به آسيب هاي جسماني و جرح بدني مواجه بودند.  
 1/1 درصد خانواده هاي مورد مطالعه نيز خشونت هاي منجر به قتل هاي خانوادگي را تجربه کرده اند.  
 اين نتايج همچنين نشان داد که عامل مستقيم 68 درصد از موارد طلاق در گروه نمونه، وابستگي يکي از زوجين به مواد مخدر است و در اين رابطه نقش مردان با 88 درصد، بيشتر از زنان گزارش شده است.  

 


 زندگي از زبان بزرگان 

زندگي زيباست که اي زيباپسند زنده انديشان به زيبايي رسند  
آنقدر زيباست اين بي بازگشت کز برايش مي توان از جان گذشت
 سعدي
معني زندگي اين است: پايان يافتني   /
کافکا
آنچه در زندگي واقعي مي نمايد تنها تصويري افکنده شده از ذهن خود ماست .
باربارا دي آنجليس
حقيقت زندگي، خود زندگي است ، که نه آغاز آن در زهدان و نه پايان آن در گور است .
جبران خليل جبران
زندگي روند مکانيکي نيست، زندگي نمي تواند امن باشد، زندگي راز غير قابل پيش بيني است .
آشو
با عشق زندگي کردن، بزرگترين مبارزه زندگي است.
 لئو بوسکاليا
زندگي آن طرف ياس آغاز مي شود .
ژان پل سارتر
زدگي يک مسابقه بخت آزمايي است، اما من از هر اتفاقي که روي دهد نهايت استفاده را مي برم.
آندرو متيوس
زندگي انسان يعني انديشه روزانه او.
امرسون
زندگي از تارو پود خوب و بد بافته شده است. فضيلت ما وقتي مي تواند بر خود ببالد که از خطاهاي ما شلاق نخورده باشد و جنايت هاي ما وقتي نا اميد مي شود که مورد ستايش فضيلت هاي ما قرار نگيرد.
شکسپير
زندگي يعني جستجوي دائم.
لامارتين 
زندگي براي کسي که افسانه شخصي اش را مي زييد سخاوتمند است .
کوئيلو
وقتي در زندگي به داشته هاي خود فکر مي کني خود را خوشبخت و زماني که به نداشته هاي خود مي انديشيم خود را بدبخت حس مي کنيم ; پس خوشبختي ما در تصور خود ماست.
تناجير
زندگي مردان بزرگ جملگي به ما يادآور مي شود که ما نيز مي توانيم چون آنان برجسته و شاخص باشيم و هنگام عزيمت از اين دنيا رد پاهايي بر شن هاي زمان به جا گذاريم .
لانگ فلو
اگر احساس و ديد شما به زندگي مثبت نباشد، نمي توانيد در زندگي روزمره تان شاد و مثبت باشيد .
رابينز
هرگاه نيروي منفي همه زندگي ات را فرا گرفت ، سعي کن کاري را که در حال انجام آن هستي متوقف سازي. 
هارولد کلمب
در زندگي اگر چيزي را دوست نداريد که نه مي توانيد از آن دوري کنيد و نه مي توانيد آن را تغيير دهيد آن را بپذيريد . 
خوزه سيلوا
زندگي اي را ايجاد کنيد که با سرنوشتتان همخواني بيشتري داشته باشد .
مکولي