تاریخ 1390/11/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3018 برو جستجو جستجوی پیشرفته   جزئيات عيدي 350 هزار توماني کارمندان اعلام شد 

بر اساس مصوبه هيات وزيران دستگاه هاي اجرايي مجازند به کارمندان خود مبلغ ثابت سه ميليون و 500 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت کنند. 
به گزارش ايسنا هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت  مصوب 1374  و ماده (57) قانون مديريت خدمات کشوري  مصوب 1386  دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري را مکلف کرد پس از تاييد فهرست کارمندان شاغل آنان از طريق سامانه کارمند ايران توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عيدي ) در سال 1390 اقدام کنند.  بر اساس اين مصوبه، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضائيه مجازند به کارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون و 500 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت کنند. 
همچنين پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. 
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به کارکنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1390 خواهد بود. 
بر اساس مصوبه دولت، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفان مشمول صندوقهاي بازنشستگي و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهادسازندگي و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشتگي، مبلغ سه ميليون و 500 هزار ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت است. 
بر اين اساس خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود. معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب نامه خواهند بود. 
اين مصوبه در 19 بهمن ماه از سوي معاون اول رييس جمهور به تمام دستگاههاي اجرايي براي اجرا ابلاغ شده است. 


 دبير انجمن برنج خبر داد:
 حداقل قيمت خريد 1070و حداکثر1720 تومان 

دبير انجمن برنج ايران از اعلام نرخ خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج توسط وزارت جهاد کشاورزي خبر داد و گفت: بر اين اساس حداقل قيمت خريد تضميني برنج پرمحصول هزار و 70 تومان و حداکثر هزار و 720 تومان اعلام شده است که 16 درصد نسبت به قيمت هاي خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج سال گذشته افزايش دارد. 
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: براساس نشستي که در آذرماه با وزارت جهاد کشاورزي و موسسه تحقيقات برنج و تعدادي از واحد هاي مرتبط جهاد کشاورزي برگزار شد، ارقام پرمحصول برنج  به چهار گروه تقسيم شد. 
وي با اشاره به اين که در اين تقسيم بندي همه ارقام برنج به غير از محصولاتي که نيازي به خريد تضميني ندارند، در نظر گرفته شده است، گفت: کارشناسان موسسه هاي تحقيقات برنج اين ارقام را حداقل هزار و 520 تا حداکثر هزار و 990 تومان قيمت گذاري کردند، اما با توجه به رشد 5.34 درصدي اين قيمت ها نسبت به قيمت هاي تضميني سال گذشته، 5.34 درصد رشد داشته است، مديران وزارت جهاد کشاورزي براي شک در بازار برنج اين قيمت ها را تقليل دادند. 
شايق اعلام کرد: براين اساس نرخ گروه اول ارقام پرمحصول برنج هزار و 70 تومان، نرخ گروه دوم ارقام پرمحصول برنج هزار و 280 تومان، نرخ گروه سوم ارقام پرمحصول برنج هزار و 510 تومان و نرخ گروه چهارم ارقام پرمحصول برنج که کيفيتي بالاتري دارند هزار و 720 تومان اعلام شد.  دبير انجمن برنج ايران خاطرنشان کرد: سال گذشته حداقل قيمت خريد برنج پرمحصول کيلويي هزار و حداکثر کيلويي هزار و 300 تومان بوده است. 
وي اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد در دهه ي دوم بهمن ماه قيمت هاي خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج را اعلام مي کرد تا کشاورزان در اسفند ماه براي تهيه و تامين بذر خود اقدام کنند، اما تاکنون اين قيمت ها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است که تاخير در اعلام شدن زمان نرخ هاي خريد تضميني تاثيري در توسعه ي کشت ارقام پرمحصول و رسيدن به خودکفايي با سياست توسعه ي کشت ارقام پرمحصول نخواهد داشت. 

 


 معاون سازمان حمايت: اجازه افزايش قيمت ها را در دامنه هاي بالا نمي دهيم 

معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان عنوان کرد: هرچند درخواست افزايش قيمت ها تا دامنه 50 درصد است اما نگاه مديريتي اجازه نمي دهد که اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان بپذيرد. 
به گزارش ايسنا، محمد جواد تقوي افزود:  در مورد تصويب افزايش قيمت ها توجه ما اين است که توليد را روي حد کف ماندگاري نگاه داريم و آستانه تحمل مصرف کننده را هم در نظر بگيريم که اين کار يک کار تخصصي و کارشناسي سخت است.  وي ادامه داد:  اگر اکنون در يک حوزه کالايي از مصرف کننده اي پرسيده شود وي از افزايش قيمت آن ناراضي است و توليدکننده نيز در اين شرايط از اين که به ميزان مدنظرش با افزايش قيمت موافقت نشده رضايت ندارد. 
تقوي با اشاره به افزايش پلکاني برخي قيمت ها يادآور شد: مثلا در مورد لبنيات مقايسه امروز با سال گذشته نشان از افزايش 50 درصدي مي دهد اما ما طي مراحل مختلف با اين افزايش قيمت  موافقت کرديم که البته برخي از اين افزايش قيمت ها ناشي از قيمت هاي جهاني هم بوده است.
وي در مورد قيمت شير نيز عنوان کرد:  ابتدا تعيين قيمت شير خام به کميته هاي استاني واگذار شده بود اما در امسال به يکباره دچار افزايش شديد قيمت شير شديم و از سوي ديگر اختيار اين حوزه نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. در تعيين دامنه قيمت در بخش نخست، ما در نهايت به نرخ 600 تومان رسيديم اما هلدينگ هايي داشتيم که اعلام کردند کمتر از 750 تومان شير خام را عرضه نمي کنند که ما با يک کارشناس جدي در نهايت به قيمت 630 تومان رسيديم تا در جلوي در واحدهاي صنعتي اين قيمت به 650 تومان برسد. 
تقوي اضافه کرد: آن 9 درصد اعلام شده براي افزايش قيمت لبنيات بر مبناي جديد بوده اما هنوز واحدهاي لبني رغبتي براي اجراي اين موضوع ندارند.
وي خاطرنشان کرد: البته واحد پگاه به ميزان 11 درصد قيمت خود را افزايش داده که اين به دليل پذيرفتن تعهد آن واحد براي تامين شير نايلوني بوده است.


 حداکثر قيمت شکر فله اي; 1400 تومان 

معاون کالاهاي مصرفي و خدمات عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در مورد قيمت شکر عنوان کرد: شکر فله اي نبايد بيشتر از 1350 تا 1400 تومان در جلوي در کارخانه ها باشد و با احتساب اين نرخ، در هفته جاري قيمت شکر در بسته بندي هاي 900 گرمي اعلام مي شود. 
به گزارش ايسنا، محمد قبله در مورد قيمت شکر توضيح داد: پس از ارائه درخواست افزايش قيمت براي شکر، با فعالان اين بخش تفاهم کرديم که يک قيمت متعادل و متناسب را اتخاذ کنيم و قرار شده بود که يک قيمت فروش براي جلوي در کارخانه ها در هفته گذشته اعلام شود و طي هفته جاري نيز قيمت شکرهاي بسته بندي شده تعيين شوند. 
وي اضافه کرد: طبق توافقات، شکر فله اي نبايد 1350 تا 1400 تومان جلوي درکارخانه ها بيشتر باشد اما در مورد شکرهاي بسته بندي شده تصميمي اتخاذ نشده است.  
قبله اضافه کرد: با احتساب يک حداقل هزينه اي براي بسته بندي هاي شکر ما يک قيمت ارشادي اعلام مي کنيم که معمولا اين هزينه بين 150 تا 200 تومان است. 
به گفته وي پيشنهاد سازمان حمايت مصرف کنندگان وتوليدکنندگان براي هزينه بسته بندي حداکثر 150 تومان است که به اضافه آن 1400 تومان قيمت شکر فله اي، در نهايت نبايد قيمت شکر بسته بندي شده بيش از هزار و 550 تومان شود.
قبله در مورد قيمت ارشادي نيز توضيح داد: ما قيمت دستوري براي واحدها نداريم و با توجه به نرخ هاي حامل هاي آن ها طبق تفاهم نامه اي با واحدها قيمت ها را با آن ها تعيين مي کنيم و اين قيمت ها بر روي محصولات آن ها درج مي شود که اگر آن وقت آن واحد بخواهد محصولش را بيشتر از قيمت درج شده بفروشد با او برخورد مي شود. 


 مرغ هاي وارداتي صادر مي شوند 

هرچند ايران با توليد يک ميليون و 700 هزار تني مرغ، به نظر مي رسد به واردات نيازي نداشته باشد و به همين دليل اکنون ديگر واردات مرغ ممنوع است،  اما طي سه فصل امسال 43 هزار تن مرغ وارد ايران شده است. از سوي ديگر مجوز ندادن به صادرات مرغ و يکي بودن تعرفه هاي مرغ هاي وارداتي و صادراتي نشان مي دهد که ميزاني از مرغ هاي وارد شده به ايران، نيامده صادر شده اند.
به گزارش ايسنا، طي 9 ماهه امسال بيش از 16 هزار تن مرغ از ايران صادر شده است که ميزاني از اين مرغ هاي صادر شده با همان شماره تعرفه مرغ هاي وارداتي هستند. "مرغ و خروس به وزن 185گرم و کمتر" با شماره تعرفه 01051190 از جمله اين نوع مرغ است. 
يک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به نوعي اين موضوع را تاييد و تصريح مي کند که مرغ هاي وارداتي اجازه عرضه ندارند. وي علت اين موضوع را متوجه سازمان دامپزشکي مي داند. 
از سوي ديگر به گفته عطا»الله حسن زاده، رييس هيات مديره اتحاديه مرغداران گوشتي در 15 آذر ماه امسال کشور هنوز مجوز صادرات مرغ صادر نشده است که اين موضوع با صادرات 16 هزار تني مرغ طي 9 ماهه امسال چندان هم خواني ندارد; مگر اينکه همان مرغ هاي وارداتي صادر شده باشند.
حسين مقدم نيا، مديرعامل اتحاديه  سراسري مرغداران گوشتي کشور نيز در اين مورد پيش از اين به ايسنا گفته بود که با پيشنهاد صادرات مرغ مازاد توليدي کشور موافقت نشده است. 
محسن دستور، رييس سازمان دامپزشکي کشور نيز به ايسنا مي گويد که صادرات محموله هاي وارداتي اگر از نظر بهداشتي مشکلي نداشته باشد، براي صادرات مجاز است و اين بستگي به توافقات خود تجار دارد.


 صالحي خبر داد:
 استخدام 1200 نفر در وزارت خارجه 

وزير امور خارجه کشورمان خبر از استخدام 1200 نفر در وزارت خارجه داد. 
به گزارش ايسنا، علي اکبر صالحي وزير امور خارجه کشورمان در نشست سراسري سازمان فراگير مشاوران رييس جمهور خبر داد که وزارت امور خارجه به زودي از طريق يک آزمون متمرکز 1200 نفر را به استخدام در خواهد آورد. 
وي در سخنان خود گفت: دستگاه ديپلماسي کشور از حضور جوانان ولايي و ارزشي و واجد تحصيلات عاليه بهره مند است و مفتخر است که بيشترين جوانان متعهد را در ساختار خود دارد. 
صالحي نقش جوانان در انقلاب اسلامي و در طول دوران حيات نظام جمهوري اسلامي را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: اين جوانان بودند که در اداره جنگ، جهاد سازندگي و علمي کشور نقش بسيار مهمي ايفا کردند و در برافراشتن علم مبارزه با استکبار نيز اثرگذار بودند. صداي بلند نظام ما در سياست خارجي به همت ملت و بصيرت و تحرک جوانان ما متکي است و عمق استراتژيک ما در بصيرت جوانان ما نهفته است. 
وزير امور خارجه کشورمان تصريح کرد: در دولت نهم و دهم مسوولان اهتمام ويژه اي بر حضور جوانان داشتند و همين مساله باعث شد که مشاوران جوان رييس جمهور تشکيل شود و سازمان بيابد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حوادث منطقه گفت: بدون شک حوادث منطقه مرهون انقلاب اسلامي است. انقلاب ما احياگر دين بود و غبارها و زنگارها را از چهره دين زدود و آن را دوباره به عنوان عامل محرک در جامعه نشان داد و همين مساله نشانگر تاثير انقلاب اسلامي بر حوادث منطقه است.  صالحي نفوذ انقلاب اسلامي در مردم کشورهاي منطقه را بسيار بالا دانست و گفت: من پيشنهاد دادم که تعدادي از دانشجويان خود را به کشورهاي مختلف به خصوص کشورهاي آفريقايي در تابستان بفرستيم تا آنها تجربيات و علوم خود را در اختيار مردم بومي آنجا قرار دهند و از نزديک با وضعيت آنها آشنا شوند و قدر نعمت خود را بيشتر بدانند. ما با تمام فشارها، مشکلات و تحريم ها، در عرصه هاي بين المللي توانسته ايم به عنوان يک کشور قدرتمند ظاهر شويم. اينکه در رسانه هاي آنها هر روز خبري از ايران منتشر مي شود و در ملاقات هاي مقامات آنها مبحث ايران به عنوان يکي از اولويت ها قرار دارد نشان از جايگاه ايران در عرصه بين المللي دارد. 
وزير امور خارجه کشورمان تصريح کرد: ايران امروز به عنوان يک الگو در جهان اسلام مورد توجه است و وقتي ما به عنوان مقامات ايران با مردم برخي کشورها صحبت مي کنيم، اين مساله به خوبي مشاهده مي شود. از نظر پيشرفت هاي علمي ما جزو معدود کشورهايي هستيم که سه بار متوالي توانستيم به صورت موفقيت آميز ماهواره خود را به هوا پرتاب کنيم. من يقين دارم که آينده ما روشن و تانباک است و در راهي هستيم که نهايتش عزت و سرافرازي است. 


 با همکاري فني و حرفه اي و کانون هاي عالي کارگري
 دوره هاي نيازسنجي آموزشي در کشور برگزار مي شود 

طي توافق به عمل آمده، بين سازمان فني و حرفه اي کشور و کانون هاي عالي کارگري سراسر کشور آموزش ديکم (نيازسنجي آموزشي) در اولويت اول قرار دارد که به زودي با همکاري تشکل هاي صنفي کارگري در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به صورت گسترده در کل کشور آغاز مي شود. 
به گزارش ايسنا، سيد هادي ساداتي  عضو هيات مديره کانون عالي انجمن هاي کارگري کل کشور  در مراسم برنامه کارگروه مشترک آموزش کارگران کشوري با بيان اين که کانون هاي کارگري مي خواهند در کنار سازمان فني و حرفه اي کشور به بحث نيازمندي در ميان حرفه هاي مختلف بپردازد، گفت: از جمله اقدامات کانون هاي کارگري در راستاي نياز مندي آموزش ها و معضلات آن، ارائه  نظر مشورتي در تدوين برنامه هاي آموزشي، استاندارد ها، جزوات، نحوه  برگزاري آزمون ها، معرفي مربيان به مراکز آموزشي، برنامه ريزي در جهت حضور کارگران در المپياد ها و همايش هاي علمي و فرهنگي، فن آوري داخلي و بين المللي براي کارگران کشور، ترويج و انتشار نتايج مطالعات پژوهش ها و فعاليت هاي انجمن در قالب مطبوعات مطابق با ضوابط و مقررات کشور است. 
ساداتي درباره دلايل نيازمندي آموزش ها در کشور تصريح کرد: امروزه نحوه  آموزش به کارگران توسط سازمان فني و حرفه اي به صورت سنتي است و نمايندگان کارگري در کانون هاي عالي نيز مي خواهند نياز هاي کارگري را در راستاي ارائه  آموزش به مسوولين منتقل کنند. وي گفت: آموزش ها در بخش ساختمان اصولي و صحيح نيست، به طور مثال کارگران فصلي در کشور به هيچ عنوان توسط شهرداري ها ساماندهي نمي شود. وي با تاکيد بر اين که اين کارگران بايد توسط انجمن هاي کارگري در سراسر کشور ساماندهي شود، اظهار کرد: حتي در بحث آزموني که از کارگران در سازمان فني و حرفه اي گرفته مي شود، هيچ  کدام براساس تجربه  کاري آنها نيست، بلکه اين آزمون ها براساس يکسري اصطلاحات مهندسي است نه کارگري.