تاریخ 1394/12/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4146 برو جستجو جستجوی پیشرفته    تاکيد بر توسعه مشاغل خرد به منظور اشتغال‌زايي در جامعه 

سرويس خبر:

در جلسه کميته تحقق اقتصاد مقاومتي اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان بر ضرورت توسعه مشاغل خرد به منظور اشتغال‌زايي در جامعه، تاکيد شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان، ابراهيم محمودي مديرکل، در جلسه کميته تحقق اقتصاد مقاومتي اين اداره کل با تاکيد بر ضرورت توسعه مشاغل خرد به منظور اشتغالزايي در جامعه به تشريح راهکارهاي نيل به اين هدف پرداخت.

رئيس کميته تحقق اقتصاد مقاومتي آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان، در اين جلسه يادآور شد: بايد راهکارهاي ايجاد اشتغال براي افراد مهارت آموخته فني و حرفه‌اي و نيز فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بدرستي مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان زمينه تحقق منويات مقام معظم رهبري را فراهم آورد.

محمودي همچنين خاطرنشان ساخت: الگوهاي مطرح شده که مورد بررسي کارشناسي قرار گرفته اند بايد به سطوح بالا ارسال و بصورت برنامه عملياتي دنبال گردد.

وي با تاکيد بر ضرورت ايجاد سامانه متقاضيان جوياي کار، خواستار رصد سامانه هاي مشابه در ساير استان‌ها به منظور الگوبرداري از آنها شد.

تدوين برنامه جامع آموزش مهارتي سال 95 استان سمنان

با هدف برنامه ريزي جهت ارائه اثربخش آموزش‌هاي مهارتي در استان سمنان، برنامه جامع آموزش مهارتي سال 95 استان سمنان در اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان مورد بررسي قرار گرفت.

مدير کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان در اين جلسه با اشاره به سياست سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مبني بر استقرار نگاه مبتني بر كرامت و ارزش انساني در تعامل با مخاطبان درون و برون سازماني اظهار داشت: تحقق رويكرد انتقال حس ارزش برتر انساني در آموزشهاي مهارتي، مستلزم تكريم انسانيت متوليان آموزشهاي مهارتي در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مي‌باشد.

وي با بيان اينکه آموزش مهارت نقش مهمي در تامين سرمايه انساني مورد نياز بازار کار خواهد داشت تصريح کرد: بايد آموزش‌ها را متناسب با سرمايه گذاريها و نيازهاي بومي و منطقه اي ارائه نماييم تا شاهد اثربخشي و کارآيي آن در سطح جامعه باشيم.

مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان همچنين با تاکيد بر ضرورت پيشتاز بودن در ارائه آموزشهاي مهارتي به تشريح اولويتها و سياستهاي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور جهت تدوين برنامه‌هاي عملياتي پرداخت.

ترويج فرهنگ مهارت آموزي از طريق ايجاد سازماني چابک

همچنين در چهارمين گردهمايي رؤساي مراکز و ادارت اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان بر ترويج فرهنگ مهارت آموزي، کارجويي و کار دوستي، از طريق ايجاد سازماني چابک و بهره ور تاکيد شد.

ابراهيم محمودي مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان در اين جلسه با اشاره به سياست سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مبني بر استقرار نگاه مبتني بر كرامت و ارزش انساني در تعامل با مخاطبان درون و برون سازماني اظهار داشت: تحقق رويكرد انتقال حس ارزش برتر انساني در آموزشهاي مهارتي، مستلزم تكريم انسانيت متوليان آموزشهاي مهارتي در سازمان آموزش فني وحرفه‌اي مي باشد.

وي با تاکيد بر ايجاد سازماني چابک و بهره ور از طريق اصلاحات و تغييرات در روش ها، فرآيند ها، رفتارها و استانداردهاي كاري تصريح کرد: توجه به کيفي سازي آموزشها در سال 95 بايد بيش از پيش مد نظر قرار گيرد تا از طريق اثرگذاري آموزشها بتوان نگاه مثبت به آموزشهاي مهارتي را در جامعه تقويت کرد.

مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان توسعه مشاركت ذينفعان با رويكرد آموزش تقاضا محور را از اولويتهاي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور برشمرد و خاطر نشان ساخت: بايد با مشارکت کليه ذينفعان خصوصا آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي، زمينه رشد و بالندگي آموزشهاي مهارتي را در جامعه فراهم آورد.

وي ترويج فرهنگ مهارت آموزي،کارجويي وکاردوستي را زمينه ساز ارتقاء فرهنگ ملي مهارت آموزي در جامعه دانست و عنوان داشت: بايد تلاش کنيم تا آموزش هاي فني و حرفه‌اي به گفتمان دولت و نيز گفتمان عمومي تبديل گردد.

تشريح سياستهاي آموزش، آزمون، منابع انساني، جهت تدوين برنامه‌هاي عملياتي سال 95 مراکز آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان، از مهمترين مباحث اين گردهمايي يک روزه به شمار مي‌آمد.

اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان حائز رتبه سوم در ارزيابي شاخص‌هاي عمومي سال 93 شد

در ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي استان سمنان، اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي موفق به کسب رتبه سوم در مجموع امتيازات شاخص‌هاي عمومي سال 1393 شد.

ابراهيم محمودي اظهار داشت: ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان همه ساله پس از ابلاغ شاخص هاي عمومي ارزيابي عملکرد توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور آغاز و بر اساس فرمت ها و فرايندهاي تعريف شده، عملکرد دستگاه‌هاي اجرائي استان در دو بعد شاخص‌هاي عمومي و شاخص‌هاي اختصاصي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

وي افزود: بر اين اساس اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان با کسب 954.36 امتياز از مجموع 1000 امتياز اختصاص داده شده به شاخص‌هاي عمومي، موفق به کسب رتبه سوم در بين 56 دستگاه اجرايي اين استان در سال 93 شد.

محمودي با بيان اينکه سقف امتياز شاخصهاي عمومي و اختصاصي 2000 بوده است گفت: در اين بخش نيز اين اداره کل با کسب 1935.9 امتياز در رتبه ششم استان قرار گرفت.

مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان، ضمن تاکيد بر ضرورت اهميت توجه به شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و نيز فراهم ساختن زيرساختها جهت اجراي تعهدات گفت: در ارزيابي شاخص‌هاي اختصاصي، آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان با کسب امتياز 981.54 از مجموع 1000 امتياز، در جايگاه دهم استان قرار گرفته است که اميد است در سال آينده با تلاش کليه همکاران و فراهم گشتن زيرساختها، اين جايگاه نيز ارتقاء يابد.

شايان ذکر است، برنامه‌هاي مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي اداري، مديريت سرمايه انساني، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري و استقرار نظام جامع مديريت عملکرد، از عناوين محورهاي ارزيابي شاخصهاي عمومي به شمار مي آيند.

آموزش رايگان مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي

به 1200 نفر از روستائيان استان سمنان

مديركل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان گفت: با هدف توانمند سازي و ارائه آموزشهاي مهارتي، يکهزار و 200 نفر از روستاييان استان سمنان، آموزشهاي فني و حرفه‌اي را بصورت کاملا رايگان فرا گرفتند.محمودي افزود: توانمند سازي و آموزش‌هاي مهارتي روستاييان با رويکرد اشتغال پايدار، از جمله طرحهاي اولويت دار سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور در راستاي تحقق مصوبه شوراي عالي اشتغال به شمار مي‌آيد.

وي با اشاره به بند ب ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 194 برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور افزود: در راستاي برنامه ريزي هر چه بهتر جهت مشارکت در توانمند سازي روستاييان، اين اداره کل ضمن اجراي طرح نيازسنجي آموزش هاي روستايي در تمامي دهستان هاي استان، نتايج آن را به تاييد کارگروه اشتغال شهرستان ها، فرمانداران و در نهايت کارگروه اشتغال استان رسانيده است.

مديركل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان تصريح کرد: با توجه به پراکندگي جمعيت روستايي استان در شهرهاي مختلف، برنامه ريزي لازم جهت افزايش سرانه آموزشي روستاييان در سال جاري نسبت به سال گذشته صورت پذيرفت و تعهدات 175500 نفر ساعتي آموزش روستايي استان به گونه اي تنظيم گرديد تا علاوه بر افزايش سرانه آموزشي، ضريب نفوذ در روستاهاي استان نيز مد نظر قرار گيرد.محمودي يادآورشد: بر اين اساس يکهزار و 200 نفر از روستائيان استان سمنان معادل 161000 نفر ساعت در قالب 90 دوره آموزشي ، بصورت صد در صد رايگان تحت پوشش آموزهاي فني و حرفه‌اي قرار گرفتند.وي دوره هاي آموزشي ويژه کارآفريني روستايي، فناوريهاي نوين راهبردي، دوره هاي آموزشي متناسب با محصولات قطب بندي کشاورزي، فرش و ... را از عناوين دوره هاي برگزار شده برشمرد.

تاکيد بر رقابت پذيري و افزايش سطح کيفي آموزش در آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي استان

در دوازدهمين جلسه هيات نظارت بر آموزشگاههاي آزاد استان سمنان بر رقابت پذيري بيشتر و افزايش سطح کيفي آموزش در آموزشگاههاي آزاد تاکيد شد. ابراهيم محمودي مديرکل در اين جلسه رقابت پذيري بيشتر و افزايش سطح کيفي آموزشها را از عوامل موفقيت آموزشگاههاي آزاد در عرصه آموزشهاي مهارتي برشمرد و اظهار داشت: بايد زمينه آموزشها را از حوزه خدمات و فرهنگ و هنر، به سمت صنعت، کشاورزي و فناوريهاي نوين و راهبردي پيش ببريم.

وي با اشاره به سخنان دکتر لاريجاني رييس قوه مقننه مبني بر مردمي بودن مهارت آموزي در آموزشگاههاي آزاد گفت : آموزشگاه ها نه سربار دولت بوده و نه از منابع دولتي اعتبار دريافت مي کنند لذا تا جايي که مي شود بايد کارها و امور را به اين آموزشگاه‌ها واگذار کرد تا آنها نيز چرخه اقتصادي مطلوبي داشته باشند.

محمودي اعلام حمايت رئيس مجلس شوراي اسلامي از آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي را نويدي در راستاي توسعه آموزشهاي مهارتي از طريق بخش خصوصي عنوان و خاطرنشان ساخت: بايد دورنماي جديدي در زمينه آموزشهاي مهارتي تدوين شود که در اين راستا توجه به فناوريهاي نوين و راهبردي از ضروريات خواهد بود.

در ادامه اين جلسه 5 پرونده مربوط به صدور ابلاغ مديريت و مربيگري بررسي و به تصويب رسيد. همچنين فهرست آموزشگهاي آزاد متقاضي دريافت تسهيلات مورد بررسي و 6 آموزشگاه آزاد اولويت بندي شدند که دو اولويت اول و دوم جهت دريافت تسهيلات به بانک توسعه تعاون استان معرفي شدند.

در اين جلسه همچنين مقرر شد از سرکار خانم فاطمه جهان محسني مدير آموزشگاه آزاد هنر به دليل کسب مدال نقره رشته فناوري مد توسط کارآموز ايشان، تقدير شايسته به عمل آيد.

تاکيد بر لزوم حضور فعال مديران و مؤسسين آموزشگاههاي آزاد در جلسات هم انديشي و بررسي و تاييد پرونده رتبه بندي 7 آموزشگاه آزاد به منظور گواهينامه رتبه بندي، نيز از جمله مصوبات دوازدهمين جلسه هيات نظارت بر آموزشگاههاي آزاد استان سمنان به شمار مي آيد.