تاریخ 1394/12/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4146 برو جستجو جستجوی پیشرفته   برخي از شهروندان سمنان در گفتگو با روزنامه پيام استان سمنان بيان کردند؛
 از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نماينده مجلس، بايد حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور باشد  
نويسنده : ريحانه يزدي‌فر

اشاره :

انتخابات جرياني رسمي است که هر گام آن از پيش تعيين شده مي‌باشد. انتخابات براي تصميم‌گيري مردم يا بخشي از مردم است که شخص يا اشخاصي را براي مقام، پست يا مسئوليتي و براي مدتي معلوم با ريختن راي خود به صندوق‌هاي انتخاباتي مي‌گزينند. هدف اصلي از انتخابات سياسي انتخاب نمايندگان مردم مي‌باشد که به آن دموکراسي نمايندگي مي‌گويند.

کساني را که مردم از جانب خود انتخاب مي کنند نماينده خوانده مي شوند. همه نمايندگان با هم تشکيل پارلمان مي دهند. کساني که انتخاب مي شوند پيش از انتخابات تعيين مي شوند و آنان را کانديدا مي نامند. راي، تصميم يک شخص براي انتخاب کانديدا مي باشد.

در جريان انتخابات، براي انتخاب نمايندگان براي پارلمان شرايطي اعلام مي‌شود، که بسيار لازم هستند تا انتخابات نمايانگر اراده و تصميم مردم باشد.

شرايط انتخابات

1- يک راي: کساني که واجد شرايط براي انتخاب کردن هستند مي‌توانند يک راي به صندوق بياندازند.

2- برابري: هر انتخاب کننده تنها مي تواند يک بار راي بدهد و همه راي‌ها برابر مي‌باشند و يکسان شمرده مي‌شوند.

3- مخفي بودن راي: در جريان و پس از انتخابات مي بايد همه انتخاب کنندگان اطمينان داشته باشند که اين که به چه کسي راي داده اند مخفي مي‌ماند.

4 - تقلب در راي: آراي داده شده مردم را نمي‌توان تغيير داد، نمي توان نابود کرد و هيچ رايي را نمي توان پس از پايان انتخابات به آراي داده شده اضافه کرد..

5- کنترل انتخابات: هر انتخاب کننده حق اين را دارد که هر زمان که بخواهد درستي شرايط نام برده در 1 تا 4 را براي اطمينان خود کنترل کند.

قانون انتخابات

براي رسيدن به انتخاباتي که در آن نمايندگان مردم به نمايندگي اشان گزيده شوند، قانون انتخابات نوشته مي شود. بر اساس قانون انتخابات هر فرد تابع آن کشور که به سن تعيين شده در قانون انتخابات رسيده باشد، حق اين را دارد که يک راي بدهد و يا اين که خود را کانديداي انتخابات کند. اين قانون عمومي انتخابات خوانده مي‌شود. هر انتخاب‌کننده‌اي يک کانديدا را مستقيم انتخاب مي کند. انتخاب کنندگان در دادن راي خود آزاد هستند. آرا برابر شمرده مي شود. انتخابات مخفي است. انتخابات شفاف و قابل کنترل براي هر انتخاب‌کننده مي‌باشد.

شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

انتخاب‌کنندگان و کانديداها بر اساس قانون انتخابات آزاد مي‌بايد بدون توجه به نژاد، جنسيت، عقيده مذهبي، ثروت، و يا موقعيت اجتماعي مي تواند انتخاب کنند و يا انتخاب بشوند. هم چنين محدويت‌هايي بر اساس قانون انتخابات درباره سن، سلامتي روان و مجرمان وجود دارد.

انواع انتخابات

انتخابات انواع گوناگون دارد. هرراي دهنده ممکن است فقط به يک نامزد راي بدهد يا به چند نفر (به شرط آن که چند کسري نمايندگي وجود داشته باشد) يا نامزدها را به ترتيب شايستگي در ليست قرار دهد. در بعضي کشورهاي داراي نظام توتاليتر (تماميت خواه)، انتخاب هايي صورت گرفته است که در آنها فقط نام يک نامزد در برگه راي نوشته شده است. در اين موارد راي دهنده بايد يا به همان يک نامزد راي دهد يا راي ندهد. چنين انتخاباتي، «انتخابات» به معناي رايج کلمه نيست.

با اين مقدمه نزد برخي از شهروندان رفتيم و نظرشان را در اين مورد جويا شديم.

محمد گلپايگاني نيز در اين خصوص در سخنانش گفت: داوطلب بايد پايبند به اخلاق اسلامي باشد و هيچ شائبه اي از مفاسد مالي و اخلاقي بر وي مترتب نباشد و فضايل و خصايل خود را در عمل نشان دهد و بداند که بدنام کردن ديگران، از بين بردن قبح غيبت و ديگران را پل پيروزي خود قرار دادن و بهتان به مومن، از هر کس که باشد با اخلاق اسلامي و سيره ائمه معصوم (ع) منافات دارد و از هيچ صاحب منصبي پذيرفتني نيست تا چه رسد به نماينده‌اي که عصاره تفکر و تخلق ولي نعمتان خويش است.

قابليت و فرهيختگي مردم باسواد و نجيب اين حوزه، محتاج نماينده اي است که تجلي افکار، عقايد، دانش و بينش و روحيه پوياي آنان، در وي نمايان باشد و اين حوزه را به جايگاهي که در خور شان باشد در کشور مطرح کند.

از سوي ديگر به نظر بنده يک نماينده اصلح و انقلابي فردي است که به قانون اساسي و ساختار انقلاب پايبند باشد و در وهله اول اعتقاد واقعي به دين مبين اسلام و قرآن داشته باشد. آرمان هاي انقلاب، امام (ره) و شهدا را قبول داشته باشد. اعتقاد عملي به ولايت و رهبري نظام از ديگر موارد مهم يک نماينده اصلح و انقلابي است.

گلپايگاني تاکيد کرد: وظيفه نمايندگي قانونگذاري نظارت بر امور است و اين وظايف بايد به صورت شفاف و دقيق براي مردم تبيين شود تا همگان بدانند که انتخاب نماينده فقط براي جابه جايي مديران نيست بلکه نمايندگان نيز بايد در سطح کشور زمينه توسعه رشد و پيشرفت و آباداني استان را فراهم آورند.

يکي از شهروندان در اين زمينه گفت: مردم نماينده اي را به مجلس خواهند فرستاد که شوراي مشورتي و اتاق فکر با نيکان و خوش نامان و اهل تفکر داشته باشد و از خرد جمعي استفاده کند و از متن توده ها بيرون آمده باشد و رنج کارگر و کشاورز و طبقات پايين جامعه را درک کند و از بي دردان و از طبقه مرفه که آن چنان زيسته اند و حقوق هاي آن چناني دريافت کرده اند و از کيسه مردم به سياحت رفته‌اند، نباشد.

اين نکاتي که عرض شد، همه از بيان مردم ريزبيني است که نگارنده در حشر و نشر با آنان، شنيده است و اهل قلم، اهل بيان دردها و آرمان‌هاي مردم است و براي خود نمي‌نويسد و چيزي براي خود نمي خواهد . رسالتي است که بايد ادا شود .

منصورسعيدي افزود: پيشنهاد مردم اين است که داوطلبان عزيز، در مناظره جمعي، در مسجد جامع يا يکي از مکان‌هاي مقدس يا صدا و سيماي مرکز سمنان، حضور يابند و با ارائه برنامه ها و نظرهاي خود قضاوت را به مردم بسپارند.

آيا تفکر طرح و برنامه و روحيه پيگيري درتصويب و شجاعت نظارت در مرحله اجرا را در خود مي بينيد؟

آيا حفظ منافع ملي و کيان ايران اسلامي را بر منافع شخصي و موقعيت خود ترجيح مي دهيد؟ اگر چنين است مردم را از تجارب گذشته خود در اين زمينه آگاه کنيد و مصداق بياوريد. وگرنه مردم ما، به نماينده سنگين و رنگين که فقط به حفظ موقعيت خود بينديشد و براي حق موکلان خود نکوشد و فرياد برنياورد و بر مظلوميتشان ضجه نزند، راي نخواهند داد.

علي رحيميان نيز در سخناني گفت: انتظار از يک نماينده مجلس بسته به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... کشور متفاوت و متنوع مي باشد. جايگاه مجلس به دليل اين که با آراي مردم انتخاب مي شوند داراي منزلت بالائي بوده و در واقع مجلس در راس همه امور بوده ليکن شناخت دقيق مشکلات و مسائل سياسي اقتصادي و اجتماعي، قانونگذاري، نظارت و ارزيابي، پيگيري در جهت رفع مشکلات، اعتلاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي کشور، کمک به اجراي برنامه هاي توسعه ملي و محلي و... از مهمترين وظايف نماينده مجلس مي باشد.

1- نماينده مجلس براي امر مهم قانونگذاري مستلزم داشتن شناخت کافي از مشکلات و مسائل مختلف در بخش هاي گوناگون و درک صحيح تحولات بين المللي و جهاني بوده تا با وضع قانون مناسب موجب تسهيل در رفع مشکلات و توسعه کشور مطابق با برنامه هاي توسعه ملي و محلي مي باشد.

2- نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه هاي اجرائي در اجراي مفاد قانوني لازمه اجراي صحيح هر برنامه توسعه بوده و درواقع يکي از ارکان مهم مجلس بعد نظارتي و کنترل بر اجراي مناسب وظايف و تکاليف قانوني وضع شده مي باشد. نماينده مجلس در بعد نظارت بايد بر مبناي قانون و استفاده از نقطه نظرات کارشناسي اقدام نموده و ابزارهاي قانوني در جهت جلوگيري از تخلفات و نواقص احتمالي به کارگرفته شود در واقع تخلفات احتمالي به گزارش محدود نشده و تا حصول نتيجه پيگيري گردد.

3- شجاعت، صراحت و ايستادگي بر نظرات در تصميم گيري و تصميم سازي در حفظ منافع عموم مردم و کشور و دوري از بخشي نگري، حزب گرائي، منطقه گرائي و... لازمه ديگر هر نماينده در مجلس مي باشد.

4- همراه بودن با مردم و در کنار آنان شناخت مشکلات و مسائل روزمره موجود و تلاش براي رفع مشکلات اقتصادي و ايجاد تسهيلات اجتماعي براي ارتقاي سطح زندگي عموم مردم از ديگر انتظارات از نماينده مجلس مي باشد.

مريم عبدوست نيز در سخناني گفت: يکي از ايرادات اساسي که در ادوار گذشته بر برخي از نمايندگان مجلس وارد بود و هم اکنون نيز وجود دارد اين است که برخي نمايندگان به جاي قانون گذاري و نظارت بر اجراي قانون به دنبال رايزني با وزرا و دستگاه هاي اجراي کشور هستند تا بتوانند بخشي از وعده هايي که به مردم حوزه انتخابيه خود داده اند را جامه عمل بپوشانند در حالي که شان نماينده مجلس قانونگذاري است نه اين که پيگيري که شهرک صنعتي در فلان منطقه احداث شود يا يک منطقه از روستا به شهر و يا از شهر به شهرستان تبديل شود يا اين که شهر حوزه انتخابيه صاحب يک فرودگاه و ... گردد.

وي افزود: البته پيگيري و به نتيجه رساندن مطلوب برخي از اين طرح ها به اتفاق ديگر مقامات محلي استان از جمله استاندار، فرماندار، مدير کل و... مطلوب و خوب است اما نبايد به شکل نامتعارف شان نمايندگي زير سوال برود، بلکه بايد يک نماينده فعال به دنبال طرح هايي باشد تا زندگي مردم در پناه قوانين جديد و بازنگري قوانين قديمي آسان تر شود و رفاه آنان تامين گردد.

کانديداها نبايد در مردم حوزه انتخابيه خود توقع بي مورد و کاذب ايجاد کنند. شايد وعده اي که مي دهند توانايي لازم را براي تحقق بخشيدن به آن را نداشته باشند.

در کنار اين موارد، عدم اتصال به کانون هاي قدرت و ثروت ، با تقوا و متدين، کارآمد بودن ، دلسوز مردم بودن، طرفدار محرومين بودن، مخالف جدي با فساد داشتن روحيه و نشاط و اميد و قدرت روحيه انقلابي، متخصص و متعهد بودن، داراي شجاعت مثالزدني، عدالتخواه و تلاشگر در راه عزت و استقلال اين مرز و بوم از مهمترين ويژگي‌هاي يک کانديداي اصلح نمايندگي مجلس است که اميدواريم مردم خوب و فهيم و هميشه در صحنه استان ما سمنان با شناخت و درک صحيح از کانديداها به يک انتخاب اصلح در روز 7 اسفند ماه دست يابند.

زهرا احمدي نيز در سخنانش از مهمترين ويژگي هاي يک نماينده خوب به نکات زير اشاره کرد :

1- يک نماينده خوب بايد زجر کشيده و درد کشيده باشد يعني از قشر پايين يا متوسطه جامعه باشد که بتواند درد آنها را حس کرده و دردشان را درد خود بداند و هميشه در پي رفع مشکلات آنها باشد.

2- شناخت امورات و نيازهاي روز مردم نه تنها در حوزه انتخابيه خود بلکه در کل منطقه و کشور و بررسي مشکلات و دغدغه اي مردم و جوانان به خصوص مسئله اشتغال .

3- يک نماينده موفق بايد شجاع باشد بتواند با شجاعت و قدرت بر حق و حقوق مردم پافشاري و استقامت نمايد و از خود فداکاري نشان داده و از هيچ کوششي دريغ نورزد و از کسي نهراسد و منافع عمومي مردم را بر منافع خود ترجيح دهد و در راه پيشرفت جامعه و مردم حاضر باشد از حق خود بگذرد.

4- يک نماينده بايد مطلع به مسائل سياسي و اسلام باشد يعني از مسائل روز جامعه خود و جامعه جهاني سر دربياورد و بي تفاوت نباشد و متعهد به دين خدا و باورهاي مردم باشد.

5- داشتن شناخت نسبي نسبت به کليه مسائل جاري در زمينه هاي مختلف اقتصادي وفرهنگي و سياسي و نظامي و از مسائل ريز و درشت مردم سر در بياورد و بتواند درد مردم را تشخيص دهد و نسبت به آن چاره جويي نمايد.

6- داشتن تخصص و مهارت کافي در يک يا چند موضوع. يعني در موضوعي عالم باشد و حرفي براي گفتن داشته باشد و بتواند در کميسيون هاي مجلس براي خود جايگاهي داشته باشد و بتواند در ميان مجلسيان و دولتمردان و نخبگان کشور موثر واقع شود.

7- يک نماينده بايد بتواند تخصصي را که دارد از قوه به فعل برساند و بتواند از هنر خود به نحو احسن استفاده کند و مفيد باشد و از آن به نفع مردم و جامعه استفاده نمايد.

8- يک نماينده اگر داراي تجربه کاري باشد موفق تر خواهد بود. مسلما تجربه بالاتر از علم است . نماينده اي که تجربه داشته باشد و مشکلات و پيچ و خم هاي اداري را طي کرده باشد و کار کشته و آشنا به ابزار باشد سريع تر مي تواند درصدد رفع آنها بر بيايد و وقتي با تجربه باشد کاردان هم است.

9- نماينده موفق بايد مدير باشد و مديريت داشته باشد. نماينده اي که داراي مديريت لازم و کافي باشد.

10- نفوذ و شخصيت فردي مي توانند يکي ديگر از خصلت هاي يک نماينده خوب مي باشد که در بيشتر کارها مخصوصا ارتباط با مسئولين رده بالاي کشور کارساز مي باشد. با آشنايي و ارتباط و مشورت و کمک و... خيلي از مشکلات قابل حل هستند. يک نماينده خوب کسي است که داراي روابط عمومي بالا باشد.

11- يکي ديگر از خصوصيات يک نماينده موفق، استفاده از افراد با تجربه و کارآمد و نخبگان و جوانان متفکر درسطح حوزه انتخابي مي باشد و در شرايط بحراني بايد از افکار عمومي استفاده کند و خود به عنوان اهرمي قدرتمند مسئولين را متوجه گرفتاري ها و مشکلات نمايد.