تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 2993 برو جستجو جستجوی پیشرفته   چگونه با ديگران ارتباط برقرار مي کنيد؟ 

ارتباط کلامي يا غير کلامي; مسئله اين است!
بعضي ها خوب مي توانند ارتباط برقرار کنند يعني کلا همه مي گويند روابط عمومي قوي دارند و سريع مي توانند با آدم هاي مختلف رابطه برقرار کنند و همه فکر مي کنند کسي که بتواند خوب حرف بزند به خوبي هم مي تواند با بقيه ارتباط برقرار کند.  
منظور از ارتباطات قوي تنها خوب صحبت کردن نيست، چون در ميان تمام راه هاي ارتباطي صحبت کردن تنها يکي از آنهاست و ده ها راه ديگر هم وجود دارد که خيلي ها به آن بي اعتنا هستند و تنها آنهايي که خبره اين کارند مي دانند چطور مي شود از همه ابزارها براي ايجاد يک رابطه خوب استفاده کرد.

روي خط ارتباط  
قرار نيست تنها صداي خوبي داشته باشيم يا تنها خوب حرف بزنيم و بلد باشيم از کلمات قلمبه براي ارتباط با ديگران استفاده کنيم تا آنها جذب ما شوند و با ما همراه شوند گاهي يک چيزهايي در رابطه هاي ما اهميت دارد که خودمان هم باورمان نمي شود!
در واقع خيلي از موقعيت هاي فيزيکي و رفتاري ما نقش يک پيام را بازي مي کند که بدون آنکه ما متوجهش شويم به مخاطب ما منتقل مي شود. کلا ارتباطات ما با ديگران به دو صورت اتفاق مي افتد يا ارتباط ما با ديگران کلامي است و ما يک پيام را از طريق کلام منتقل مي کنيم و يا غيرکلامي است و از طريق ابزارهاي ديگر منتقل مي شود.  
روان شناسان مي گويند براي اين که ارتباط موثر و درستي با ديگران داشته باشيد و بتوانيد يک پيام و مطلب را به طور کامل و واضح به ديگران منتقل کنيد بايد از همه روش هاي ارتباطي استفاده کنيد يعني لازم است هم از ارتباط کلامي استفاده کنيد و هم از ارتباط غيرکلامي.  
اما در دنياي ارتباطات، ما آدم ها تنها از روش ارتباط کلامي استفاده مي کنيم و به ارتباطات غيرکلامي توجهي نداريم و بعد کلي دغدغه داريم که چرا کسي منظور ما را درست درک نمي کند يا چرا گاهي بدون اين که متوجه شويم عده اي از ما رو برمي گردانند. کارشناسان معتقدند همه اينها به اين دليل است که تمام وجود ما علاوه بر زبان و کلاممان در حال انتقال پيام به اطرافيان است. از راه رفتن و نشستنمان بگيريد تا حالت چشم و ابروهايمان.
ارتباط کلامي  
همه روابطي که از طريق صحبت کردن و گفت وگو به وجود ميآيد ارتباط کلامي است و در اين روش ارتباطي، اين کلمات است که مي تواند احساسات عواطف و پيام خاصي را به شما منتقل کند. اما همان طور که گفته اند هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد. يعني هر کلمه اي بايد در زمان مشخص و موقعيت خودش به کار برود و اگر نتوانيد از کلمات مناسبي در جاي خودش استفاده کنيد نه مي توانيد منظور خود را برسانيد و نه مي توانيد ديگران را به ايجاد رابطه با خود تشويق کنيد.  
نوع کلماتي که شما در صحبت کردن استفاده مي کنيد تاثير بسيار زيادي در تداوم رابطه شما دارد. اين که خيلي ها نمي توانند بر ديگران تاثير بگذارند يا بعد از چهار کلمه حرف دعوا راه مي اندازند و کار به جاهاي باريک مي کشد به دليل آن است که نمي توانند از کلمات درست استفاده کنند.
 شما وقتي وارد يک گفت وگو با ديگران مي شويد بايد مهارت انتخاب کلمات را داشته باشيد يعني از کلماتي استفاده کنيد که دقيقا مفهوم مورد نظر شما را برساند اما صريح، کوتاه، دقيق، مودبانه و صحيح باشد در غير اين صورت گفت وگوي شما با طرف مقابلتان با شکست مواجه مي شود. همه کارشناسان معتقدند براي اين که شما بتوانيد ارتباط کلامي موفقي داشته باشيد بايد 2 مهارت ارتباط کلامي را بلد باشيد. اين مهارت ها اينها هستند

صحبت کردن
خوب حرف زدن شما مي تواند يک نفر را به صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با شما مشتاق کند يا نکند .سخن گفتن اولين مهارت مهم کلامي است که اگر خوب انجام نشود ديگر نمي شود روي رابطه شما با ديگران حساب باز کرد. در صحبت کردن فراموش نکنيد که زياد حرف نزنيد درباره موضعي که از آن سر در نميآوريد صحبت نکنيد و از کلماتي که معني آنها را دقيقا نمي دانيد استفاده نکنيد. زمان خوبي را براي صحبت کردن انتخاب کنيد يعني زمان غذا خوردن و تلويزيون نگاه کردن را به گفت وگوهاي مهم اختصاص ندهيد. مطالعه کردن به خوب و پر محتوا صحبت کردن شما کمک مي کند.  
گوش دادن
هميشه مي گويند يکي از مهمترين مهارت هاي ارتباطي شنيدن است. اگر بتوانيد شنونده خوبي باشيد در واقع توانسته ايد اولين پايه هاي ارتباطي را با طرف مقابلتان برقرار کنيد. چون وقتي خوب بشنويد خوب هم مي توانيد در گفت وگويتان از کلمات استفاده کنيد. وقتي مي توانيد درست گوش دهيد که حرف ديگران را قطع نکنيد و در برابر صحبت هاي ديگران عکس العمل نشان دهيد يعني شنونده فعالي باشيد. گوش دادن درست يعني اين که براي ديگران و حرفشان ارزش و احترام زيادي قائليد. گوش دادن به صحبت هاي همديگر رابطه بين افراد را محکم تر مي کند و توجه و احترام متقابل را مي رساند.  

ارتباط غيرکلامي  
ارتباطات غيرکلامي کليه پيام هايي است که در آن از کلام استفاده نمي شود. مثل نوع راه رفتن، ايستادن، حرکات چهره، چشم ها، لحن صدا، طرز لباس پوشيدن و... يعني همه اين ابزارها خودشان مي توانند کلي پيام را به مخاطب شما منتقل کنند. در خيلي از برخوردها قبل از اين که شما ارتباط کلامي با يک نفر داشته باشيد ارتباطات غيرکلامي شما قبل ترش شکل گرفته است و يک فرد مقابل از همه حرکات و رفتارهاي شما پيام هاي متفاوتي را دريافت مي کند و اين نشانه هاي غيرکلامي است که در نخستين برخورد تاثير گذار است.  
جالب است بدانيد در يک ارتباط، کلام 7 درصد، لحن و طنين صحبت کردن 38 درصد و حرکات شما 55 درصد اطلاعات را منتقل مي کند. گاهي شما نمي توانيد يک پيام را در کلام بيان کنيد و احساسات و عواطف خود را ابراز کنيد اما مخاطب شما مي تواند محتواي اين پيام را از رفتار و حرکات شما به خوبي درک کند. معمولا مهمترين مواردي که در ارتباط غيرکلامي بسيار تاثيرگذار است اينها هستند.

پوشش ظاهري
درست است که لباس شخصيت ما را نشان نمي دهد اما وضع ظاهري ما مي تواند خيلي چيزها را به ما نشان دهد مثلا نوع ارزش ها، اعتقادات و حتي دوست داشتني هاي ما را و کلا آدم ها ما را از روي ظاهرمان مي شناسند و قضاوت مي کنند و در موردمان کلا تميزي و مرتب بودن شما در پوشش نشان دهنده احترام و توجهي است که شما به خود و ديگران داريد. رنگ لباس شما هم خودش مي تواند يک ابزار براي ارتباط باشد.  

حرکات چهره و اشارات بدن
هميشه ميميک صورت يا همان حالت چهره شما به خصوص در چشم ها به خوبي بيانگر نظرات دروني شماست. شما مي توانيد به خوبي نظرات خود را در خوشحالي و ناراحتي بيان کنيد و به ديگران منتقل کنيد و کلا مي توانيد حس صميميت و مهرباني يا خشم و ناراحتي را به ديگران منتقل کنيد و آنها را به ارتباط با خود تشويق يا منع کنيد. علاوه بر چهره همه خوب مي دانند که دست ها و پاها و سر نيز خودشان يکي از ابزارهاي ارتباط غيرکلامي است. حتما ديده ايد که خيلي ها کلا با سر و دستشان صحبت مي کنند. مثلا وقتي مي خواهند خودشان را لوس کنند يا مظلوم نمايي کنند سرشان را کج مي کنند يا وقتي مي خواهند جدي بودنشان را نشان دهند صاف مي ايستند و سرشان را بالا مي گيرند و... حالات و حرکات بدن شما به خوبي مي تواند احساسات و عواطف شما را منتقل کند بدون اينکه شما کلمه اي بر زبان بياوريد. نوع نشستن يا   راه رفتن شما مي تواند نشان دهد شما مثلا بيمار هستيد، خسته ايد، حوصله نداريد يا شاد هستيد.

 


 چگونه با نوجوان همدلي کنيم؟ 

کساني که فرزند نوجواني در خانه دارند، مي دانند که سرکشي ها و طغيانگري آن ها چه فضاي متشنج و آزار دهنده اي را در خانواده به وجود مي آورد. نکته مهم در اين ميان اين است که وقتي نوجوانان با نخستين سرکشي ها و داد و فريادها آموختند که مخالفت خود را با خانواده با سر و صدا اعلام کنند و به قول معروف ترسشان از پدر و مادر و بزرگترهايشان بريزد، ممکن است که در ادامه مسير راهشان را اشتباه بروند و به نقطه اي خوب و مناسبي نرسند.  
در چنين شرايطي چه بايد کرد؟  
پيش از هر کاري بايد، پدر و مادر آگاهي هاي خود را درباره شرايط، ويژگي ها و اقتضاهاي دوران پيچيده و دشوار نوجواني افزايش دهند. داشتن اين آگاهي ها پيش زمينه ضروري براي درک درست مسائل و تحليل صحيح شرايط و در نتيجه اقدام و رفتار مناسب، به جا و درست است. 
-  گام بعدي، همدلي واقعي با نوجوان است. دوران نوجواني و احتمالا برخي احساسات پيچيده اي که شما را دچار برخي فشارهاي روحي، احساس تنهايي عميق و يا سردرگمي مي کرده است را به ياد بياوريد. در آن شرايط دوست داشتيد چه اتفاقي برايتان بيفتد و يا انتظاري که از اطرافيان خود داشتيد، چه بود؟ چه قدر مي توانستيد و قادر بوديد که مسائل خودتان را مديريت کنيد؟ به راستي پاسخ شما به اين سوالات چيست؟  
اگر منصفانه مسائل را بررسي کنيد و صادقانه با اين پرسش ها رو به رو شويد، مي توانيد برخي برخوردهاي درست را در رويارويي با نوجوان تان نيز بشناسيد و به کار ببريد. به راستي آدمي حتي هنگامي که در دشوارترين شرايط زندگي به سر مي برد به شدت نيازمند درک شدن و فهميده شدن است و چه بسا احساس درک شدن، خود، مرهمي آرام بخش بر دردها و مشکلاتش باشد. نوجواني نيز مملو از تغييرات و پيچيدگي هايي است که اگر درک نشود علاوه بر آن که نوجوان را دچار حس دردناک تنهايي مي کند، ممکن است همان گونه که گفته شد راه رشد شخصيتي و پايه گذاري زندگي آينده نوجوان را منحرف سازد.
ديگر چه بايد کرد؟  
-  با تفاسير منفي پياپي از رفتارهاي نوجوان او را تبديل به بزرگ ترين مشکل زندگي تان نکنيد و گمان نکنيد که او به دليل نشان دادن برخي رفتارهاي نامتعارف نسبت به رفتارهاي گذشته اش از راه به در و منحرف شده است. تفسيرتان بايد منطقي و مبتني بر واقعيت هاي دوره نوجواني باشد. يادتان باشد معاني که از رفتارهاي او براي خود مي سازيد، تعيين کننده رفتار شماست.  
 شکيبا باشيد
  لازمه برخورد صحيح با فرزندان شکيبايي است. در برابر او از کوره در نرويد. اگر قرار باشد او به دليل شرايط روحي و جسمي ويژه اي که در آن قرار دارد، بي تاب و سرکش و عصبي باشد و شما نيز اين رفتارها را برنتابيد، بايد شاهد جنگ قدرت در خانواده باشيد و هر روز خود را با جنجال و سر و صدا سپري کنيد.  
با او ارتباط برقرار کنيد
براي انجام اين کار بسيار مهم است که زيربناي ديگر امور شما در برخورد با اوست، با شکيبايي و حوصله اوقاتي را به او اختصاص دهيد و به گفت و گو با او بنشينيد و از نتايج شگفت انگيز اين برخورد بهره مند شويد. گفت و گوي دوستانه موجب اعتماد او به شما خواهد شد و به او اجازه مي دهد که حرف هايش را با شما در ميان بگذارد. ناگفته پيداست که ورود به دنياي پر رمز و راز او و آگاهي يافتن از مسائلش و شنيدن حرف هاي ناگفته و پنهانش چه قدر شرايط را به سود شما عوض خواهد کرد و پيش خواهد برد. 
  نگراني و غر زدن و امر و نهي زياد در اين دوره راه حل مناسبي نيست و جز ايجاد فاصله ميان شما و او نتيجه اي دربرنخواهد داشت. فاصله اي که بي گمان به سودتان نيست و روزي شما را پشيمان خواهد کرد.


 گزيده سخناني در مورد ازدواج 

- به وسيله زناشويي روزي بجوييد. حضرت محمد(ص)
- زن بگيريد که زنان توانگري ميآورند. حضرت محمد (ص)
- زن بگيريد و طلاق مدهيد زيرا عرش خدا از وقوع طلاق مي لرزد. حضرت محمد(ص)
- سه چيز است که جدي آن جدي است و شوخي آن نيز جدي است : نکاح و طلاق و رجوع. حضرت محمد (ص)
-  هر که زن بگيرد به اين منظور که از محرمات برکنار ماند بر خدا لازم است که او را ياري کند. حضرت محمد (ص)
-  بهترين ازدواج ها آن است که آسان تر انجام گيرد. حضرت محمد (ص)
-  بنگر فرزند خود را در کجا قرار مي دهي که خون تاثير خود را باقي مي گذارد. حضرت محمد (ص)
-  هرکس براي رضا و خشنودي خداوند ازدواج نمايد و با خويشان صله رحم نمايد ، خداوند او را در قيامت مفتخر و سربلند مي گرداند. امام سجاد (ع)

 


 واقعيت شگفت انگيز در مورد بدن انسان 

بدن انسان به تنهايي دريايي از شگفتي هاست و ممکن است ما از خيلي از شگفتي هاي آن باخبر نباشيم. بدن ما خيلي ويژگي هاي حيرت انگيزي دارد که شايد برايمان قابل باور نباشد. براي آنها که به واقعيات عجيب در مورد طبيعت انسان علاقه مند هستند، ليستي عالي تهيه کرده ايم.  
1. بدن ما در يک روز 10 ميليارد پوسته توليد مي کند. اين واقعيت نشان مي دهد که بد نيست روکش بالشت و ملحفه تان را به طور منظم بشوييد  چون اين مقدار پوسته  در سال مي شود چيزي درحدود 2 کيلوگرم پوست.  
2. هر ساعت از روز بدن ما بايد يک ميليارد سلول را جايگزين کند. قدرت بدن براي توليد اين همه سلول جديد واقعا جاي شگفتي دارد. 
 3. همه ما مي دانيم که اسيد معده بسيار قوي است. اين اسيد آنقدر قوي است که حتي زينک را هم حل مي کند. اين يعني يک قدرت اسيدي بسيار بالا. اما دليل اين که ما با اسيد معده خودمان آسيب نمي بينيم اين است که سلول هايي براي محافظت از ما در برابر خودمان لايه پوششي ايجاد کرده اند.  
4. شش ماه طول مي کشد که ناخن به طور کامل روي انگشتان دست يا پا رشد کند. به همين خاطر است که افتادن يک ناخن آسيب ديده بسيار دردناک است و به مدتي طولاني ظاهري زننده براي انگشتمان ايجاد مي کند. پس حسابي مراقب ناخن هايتان باشيد.  
5. استخوان انسان به اندازه گرانيت سخت است. استخوان هاي ما بسيار پرتراکم هستند و قادرند فشار و نيروي بسيار زيادي را تحمل کنند که ويژگي بسيار خوبي است چون همه ما انسان ها حرکات و اعمال فشارآوري انجام مي دهيم.  
6. هر شب که مي خوابيم کمي رشد مي کنيم. در طول روز، نيروي جاذبه ستون فقرات ما را منقبض مي کند و شب دوباره به همان نقطه شروع برمي گرديم. 
7. صداي ما در روز قبل از اين که کششي به ديافراگم و تارهاي صوتي مان بدهيم، فرکانس پايين تري دارد.  
8. هر کليه بيشتر از هزار فيلتر دارد. به همين دليل است که بايد مقدار زيادي آب بنوشيم تا بدن روي مواد مغذي و مايعات تازه در سيستم عمليات انجام دهد.  
9. خون ما خيلي سريع پمپاژ مي شود; آنقدر سريع که يک سلول مي تواند در  يک دقيقه آن را به کل بدن برساند. با ورزش و انجام حرکات کششي هميشه مي توانيد پمپاژ خونتان را در حد عالي نگه داريد.  
10. جالب ترين واقعيت در مورد بدن انسان درمورد مصرف اکسيژن ما است چون هيچ وقت به آن فکر هم نمي کنيم. ما در هر روز چيزي در حدود 44 کيلوگرم هوا تنفس مي کنيم. اين هزاران تنفس روي هوا که تقريبا بي وزن است، تاثير مي گذارد. دفعه بعدي که مي خواستيد کار مثبتي براي محيط زيست يا پاکي هوا انجام دهيد اين را خوب به ياد داشته باشيد.

 


 کوتاه اما خواندني 

بار زندگي  
زندگي مثل باري است که انسان بر دوش مي گيرد. هنر پدران و مادران موفق اين است که آرام آرام از سن 14 سالگي اين بار را بر دوش فرزندانشان بگذارند و تا 21 سالگي اين کار را تکميل کنند. پدران و مادراني که هميشه بار زندگي فرزندانشان را به دوش مي کشند، زندگي دو کس را خراب مي کنند: زندگي خودشان و زندگي فرزندانشان را .

تربيت کردن  
تربيت کردن مثل راه است، طي بايد کرد. تربيت کردن، مثل مساله است، حل بايد کرد. تربيت کردن مثل قالي بافتن است، گره بايد زد. تربيت کردن مثل باغباني است، عشق بايد ورزيد. تربيت کردن دشوار است، تحمل بايد کرد. تربيت کردن تعهد است، عمل بايد کرد. تربيت کردن هديه است، قبول بايد کرد. تربيت کردن تفريح است بازي بايد کرد . تربيت کردن دراز مدت است ، صبر بايد کرد.

در مدرسه چه مي گذرد ؟
فرق است بين پدر و مادري که وقتي فرزندشان را به مدرسه مي فرستند مي گويند : «راحت شديم » با پدر و مادري که وقتي فرزندشان را روانه مدرسه مي کنند از خود مي پرسند: «در مدرسه چه مي گذرد؟»
اين دسته از پدران و مادران به همان نسبت که در خانه به نحوه تربيت فرزندشان حساس اند ، در برابر جريانات تربيتي مدرسه نيز حساسيت نشان مي دهند. از اين رو در تقويم خود اين گونه يادداشت مي کنند: «مراجعه به مدرسه و گفت و گو با معلم و مدير و اعلام آمادگي براي مشارکت در رفع مشکلات آموزشي و پرورشي فرزندم .»
معاونت فرماندهي  انتظامي استان سمنان

اداره مشاوره و مددکاري اجتماعي