تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 2993 برو جستجو جستجوی پیشرفته   فرمول حل مشکلات براي جوانان 

جوان و حل قدرتمندانه مشکلات جوان  
شايد سوالاتي از قبيل: چرا اوضاع ما چنين شده است؟ چرا من شغل مناسبي ندارم؟ چرا درس بخوانم؟ چرا آينده من نامعلوم است؟ چرا همه با من بد هستند؟ چرا اين قدر بدبختم؟ چرا درآمد مکفي ندارم؟ و... را از خود پرسيده و يا با دوستان خود در ميان گذاشته باشيد. البته درست است که اين مسائل و پديده ها، دلايل و عوامل بيروني نيز دارند که نقش آنها را در ايجاد چنين وضعي نمي توان ناديده گرفت; اما ريشه بيشتر اين مشکلات و سوالات را مي توان در درون هر شخص يافت و با پي بردن به منشا و علت آنها مي توان براي تغيير يا حلشان راه پاياني يافت. در اين جا کوشش شده است که فرمول ها و راه کارهايي عملي جهت شناخت و تقويت قواي دروني و اراده ارائه شود، تا از طريق آن جوان بتواند در جهت مسلط شدن بر اوضاع و ايجاد تغييرات بيروني مطلوب، گام بردارد.
1-  دوستي با خداوند
ذکر نام و ياد خداوند، به انسان، چنان آرامش و اطميناني مي بخشد که در پرتو آن، انسان، قدرت خاصي به دست مي آورد. به تعبير قرآن: «دل، با ياد خداوند آرام مي گيرد». البته ذکر خداوند، نعمتي است که بندگان خاص خداوند دارند; زيرا هرگاه شما ياد خدا کرديد، معلوم مي شود اول خدا به ياد شما بوده و به شما توفيق چنين کاري را عطا نموده است.
و برعکس، کساني که از خدا روي گردان اند و از ياد و نام خدا غافل و در تمام عمر نخواسته اند که به اين موضوع بپردازند، زندگي شان با مشکلات و معضلات فراواني مواجه مي شود که به بيان قرآن: «هر که از ياد من روي گرداند، زندگي دشواري خواهد داشت.» و بعد در جاي ديگر به دنبال علت آن هستند.ياد خدا در جواني مي تواند کمک خوبي براي طي کردن مسير زندگي باشد.
کساني که از خدا روي گردان اند و از ياد و نام خدا غافل و در تمام عمر نخواسته اند که به اين موضوع بپردازند، زندگي شان با مشکلات و معضلات فراواني مواجه مي شود که به بيان قرآن: «هر که از ياد من روي گرداند، زندگي دشواري خواهد داشت.» و بعد در جاي ديگر به دنبال علت آن هستند.
2-  شروع کردن از خود و پرداختن به خويش
در اين خصوص، اعتقاد بر اين است که جوان بايد ابتدا از خودش شروع کند; چرا که انسان، خليفه الله است و قدرت خلق و تغيير به او عطا شده است.
جمله معروفي است که شما نيز شايد شنيده يا خوانده باشيد که: «انسان ها معمولا همان مي شوند که مي انديشند». تصور انسان از خودش و از جهان پيرامونش راه و هدف او را تعيين مي کند . کسي که خود را بدشانس، بدبخت و ناتوان خطاب و احساس کند، نبايد انتظار داشته باشد که ديگران به خوش بختي او کمک کنند .
پس در اين خصوص
مراقب تنهايي خود باش که به انديشه تبديل مي شود;
مراقب انديشه خود باش که به عمل تبديل مي شود;
مراقب عمل خود باش که به عادت تبديل مي شود;
مراقب عادات خود باش که به شخصيت تبديل مي شود;
مراقب شخصيت خود باش که به سرنوشت تبديل مي شود;
سرنوشت را نمي توان از سرنوشت پرداختن به خود و تسلط يافتن بر نفس خويش مي تواند در انجام دادن درست کارها به انسان کمک کند; چرا که انسان هميشه در حال نبرد با دو قدرت و دشمن است: يکي مشکلات و موانع بيروني و ديگري وسوسه ها و هجوم هاي دروني. مقابله با اولي، دوري از تنبلي و تن پروري و سستي و خمود و البته کار و تلاش دائم را مي طلبد و مقابله با دومي، جرات و جسارت و ايمان و شجاعت لازم دارد که البته برترين فضائل اند و به همان اندازه به دست آوردنشان هم دشوارتر. اينها براي مقابله با دشمن دروني، لازم اند.
3- داشتن هدف و برنامه روزانه زندگي
بي برنامگي و بي هدفي، جوان را به روزمرگي مي کشاند و کسي که دچار روزمرگي شود، به دام افسردگي و احساس بيهودگي در زندگي نيز خواهد افتاد. نتيجه روزمره زندگي کردن، اين است که: انسان، هر چه برايش پيش مي آيد، انجام مي دهد، نه هر چه پيش بيني کند. هر چه براي او پيش مي آيد،  مي خواهد، نه هر چه بخواهد، برايش پيش آيد; يعني باري به هر جهت! يعني منتظر بخت و شانس و اقبال و... بودن; يعني متوقف شدن و تکراري زندگي کردن.
داشتن هدف و برنامه، آدمي را به تفکر و تلاش مستمر وا مي دارد که حاصل آن، حرکت و تغيير و رشد و موفقيت و جاري شدن است که: «هستم اگر مي روم. اگر نروم، نيستم.!
کسي که نداند در 24 ساعت آينده چه کارهايي قرار است انجام دهد، مجبور است کارهايي را که قرار نيست، به اجبار و برخلاف ميل خودش انجام دهد و طبعا نتايج ناخواسته و پيش بيني نشده اي رخ خواهد داد.

ادامه دارد...

منبع: حديث زندگي با تغيير


 ما که هستيم؟ 

يک سخنران مشهور سمينار با در دست گرفتن بيست دلار اسکناس شروع کرد. او پرسيد چه کسي اين بيست دلار را مي خواهد؟
دست ها بالا رفت. او گفت: من اين بيست دلار را به يکي از شما مي دهم اما اول اجازه دهيد کاري انجام دهم.
او اسکناس ها را مچاله کرد و پرسيد چه کسي هنوز اين ها را مي خواهد؟
باز هم دست ها بالا بودند. او جواب داد خوب. اگر اين کار را کنم چه؟
او پول ها را روي زمين انداخت و با کفش هايش آنها را لگد کرد بعد آنها را برداشت و گفت: مچاله و کثيف هستند حالا چه کسي آنها را مي خواهد؟
بازهم دست ها بالا بودند.
سپس گفت: هيچ اهميتي ندارد که من با پول ها چه کردم شما هنوز هم آن ها را مي خواستيد چون ارزشش کم نشد و هنوز هم بيست دلار مي ارزيد.
اوقات زيادي ما در زندگي رها مي شويم، مچاله مي شويم
و با تصميم هايي که مي گيريم و حوادثي که به سراغ ما مي آيند آلوده مي شويم.
و ما فکر مي کنيم که بي ارزش شده ايم.
اما هيچ اهميتي ندارد که چه چيزي اتفاق افتاده يا چه چيزي اتفاق خواهد افتاد.
شما هرگز ارزش خود را از دست نمي دهيد.
کثيف يا تميز، مچاله يا چين دار
شما هنوز براي کساني که شما را دوست دارند، بسيار ارزشمند هستيد.
ارزش ما در کاري که انجام مي دهيم يا کسي که مي شناسيم نمي آيد
ارزش ما در اين جمله است که
ما که هستيم؟
هيچ وقت فراموش نکنيد که شما استثنايي هستيد.

 


 سخن بزرگان 

- اگر شاه به تو مهربان باشد دلير و گستاخ مشو، از آن که طبع شاه چون آتش است و دل شير از آن مي هراسد.
بزرگمهر
- بدان همواره آن که براي رسيدن به تو از همه چيزش مي گذرد روزي تنهايت خواهد گذاشت، اين هنجار دردناک زندگي است.
حکيم ارد بزرگ
- آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچه هستي باشي، بکوش که کمال آنچه هستي باشي.
دي سلز
- اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. مارو اکلينز
- جايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد.
حکيم ارد بزرگ
-  اگر ندانيد که به کجا مي رويد، چگونه توقع داريد به آن جا برسيد؟
باسيل اس.والش
- خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد .
فيثاغورث
-  جز ناميدي و افسردگي هيچ بن بستي در زندگي آدمي نيست.
حکيم ارد بزرگ
-  وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر کنيم.
مارک تواين
- اگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند.
رابيندرانات تاگور
- هيچ يک از تمايلات نفس انساني خطرناک تر از تمايل به تنبلي نيست.
اسمايلز
- آدمياني که با ديگران روراست نيستند با خود نيز بدين گونه اند.
حکيم ارد بزرگ
- زيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است.
گوته


 تا حالا مي دونستي... 

آيا مي دانستيد که ايراني ها روزانه بطور متوسط حتي نصف استکان هم شير نمي خورند ؟
آيا مي دانستيد که هر 50 ثانيه يک نفر در دنيا به بيماري ايدز مبتلا مي شود ؟
آيا مي دانستيد که هنگام صحبت براي بيان هر کلمه هفتاد و دو ماهيچه به کار گرفته مي شود؟
آيا مي دانستيد که مرغ با شنيدن صداي موسيقي بزرگترين تخم را مي گذارد؟
آيا مي دانستيد که جگر تنها عضو داخلي بدن است که اگر با عمل جراحي قسمتي از آن برداشته شود دوباره رشد مي کند؟
آيا مي دانستيد که حلزون ها مي توانند 3 سال متوالي بخوابند؟
آيا مي دانستيد که در شيلي صحرايي وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباريده است؟
آيا مي دانستيد که کرم هاي ابريشم در 56 روز 6000 برابر خود غذا مي خورد؟
آيا مي دانستيد که گونه اي از خرگوش قادر است 12 ساعت پس از تولد جفت گيري کند؟
آيا مي دانستيد که موش هاي صحرايي چنان تکثير مي کنند که در عرض 18 ماه دو موش صحرايي قادرند يک ميليون فرزند داشته باشند؟
آيا مي دانستيد که موش هاي صحرايي سالانه يک سوم منابع و ذخاير غذايي جهان را نابود مي سازند؟
آيا مي دانستيد که لايه پوستي که آرنج دست را پوشانده در هر ده روز يک بار عوض مي شود؟
آيا مي دانستيد که شيريني تنها مزه اي است که جنين در رحم مادر هم مي فهمد؟
آيا مي دانستيد که زنبورعسل 5 چشم دارد که 2 تا اصلي در بغل سر و 3 تا بر روي سر اون قرار دارد؟
آيا مي دانستيد که بيست درصد آب شيرين جهان ميان آمريکا و کانادا قرار دارد ؟
آيا مي دانستيد که مورچه در مايکروويو زنده مي ماند ؟
آيا مي دانستيد که خوردن 1 سيب اول صبح، بيشتر از قهوه باعث دور شدن خوابآلودگي مي شود ؟
آيا مي دانستيد که کره زمين از 102 عنصر به وجود آمده و اين 102 عنصر در بدن انسان وجود دارد؟
آيا مي دانستيد که استرس تا 5 برابر سيستم ايمني بدن را پايين مي آورد؟


 با sms ها  

- وصيت غضنفر: من از شب اول قبر مي ترسم منو شب دوم خاک کنيد!  
- تحقيقات دانشمندان نشون داده
جمله تا 5 دقيقه ديگه آماده ام.  خانوما
و جمله   تا 5 دقيقه خونه ام.  آقايون
يه معني رو ميده!!!
- براي کاهش وزن ابتدا سر خود را به چپ و سپس به راست بچرخانيد، اين حرکت را چند بار در موقع تعارف شيريني، شکلات، تنقلات و غذاهاي چرب و چيلي انجام دهيد ! حتما لاغر مي شويد .
- يه قانوني هست که ميگه يه مريضي مي گيري که از هر يک ميليون نفر يه نفر اونو مي گيره !
اما تو قرعه کشي بانک بين دو نفر هم که باشه تو برنده نميشي!
- غضنفر به همسرش:  عزيزم اگه موبايلت زنگ نميزنه بدون منم... چون شارژ ندارم!
- از روزهاي تکراري، استفاده اي غير تکراري بکنيد، شايد هدف از اين همه تکرار همين باشد...
- هيچ ورزشي براي قلب" مفيدتر از خم شدن و گرفتن دست   افتادگان  نيست.
- وقتي خدا مشکلت رو حل مي کنه به تواناييش ايمان داري  
وقتي خدا مشکلت رو حل نمي کنه به تواناييت ايمان داره...
- سخت است يکرنگ ماندن در دنيايي که مردمش براي پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند.
- عادت يا بهترين خدمتکار ماست، يا بدترين اربابمان...
-  خيلي چيزها هستند که وقتي به دستشان ميآوري
ديگر آنها از تو نيستند.
تويي که در دست آنهايي...
- در بدترين روزها اميدوار باش که هميشه زيباترين باران از سياه ترين ابر مي بارد.
- پرهيز باد تو را از  غضب  که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت.
- يکي از شباهت هاي اکثر خانوم ها اينه که طرز تهيه انواع استيک و ژيگو رو از برنامه آشپزي دنبال مي کنن آخرش  شام همون کوکو سبزي رو درست مي کنن!
- نمي خوام پز بدم، تحقيرتون کنم، سرکوفت بزنم، مايه دار بازي دربيارم و اينا ...
ولي جاتون خالي الان يه نيمرو خوردم با نون سنگک خشخاشي !
- ديدن يه سوسک توي اتاق خواب در واقع مسئله خاصي نيست
مسئله خاص از اونجا شروع ميشه که: سوسکه ناپديد ميشه ...!!
-  سه مرحله در زندگي
وقت داري! انرژي داري! اما پول نداري!
پول داري! انرژي داري! اما وقت نداري!
پول داري! وقت داري! اما انرژي نداري!
-  عضنفر به همسرش:  عزيزم اگه موبايلت زنگ نميزنه بدون منم... چون شارژ ندارم!
- غضنفر ميره کتابخونه، داد مي زنه يه ساندويچ بدين با سس اضافه. آقاهه بهش مي گه: آقا! اينجا کتابخونه هست.
غضنفر مي گه: ببخشيد... بعد يواش در گوش آقاهه مي گه: يه ساندويچ بدين با سس اضافه!!!
- از غضنفر مي پرسن از اين که همسرت را عزيزم خطاب مي کني چه احساسي داري؟ ميگه احساس گناه! ميگن چرا؟ ميگه آخه اسمش يادم نيست!!!

 


 نيايش 

خدايا...پروردگارا...
کمکم کن که بتوانم پنچره دلم را رو به حقيقت بگشايم...
خدايا! ياريم کن که مرغ خسته دلم را که ديري است دراين قفس زنداني است،
در آسمان آبي عشق تو پرواز دهم
خدايا! پروردگارا! ياريم کن که شوق پرواز را هميشه در خود زنده نگه دارم.  
خدايا! شرمنده ام از زيادي گناهاني که انجام داده ام، شرمنده ام
خدايا! از قدرنشناسي خودم ، از اين که هر روز باعث ناراحتي تو مي شوم شرمسارم.
خدايا! چه بگويم از کدامين گناهم نزد تو طلب عفو کنم.
خدايا! به کدامين گناه اشک شرم از ديده جاري سازم .
هر وقت که خواستم زبان به حمد و ثنايت بگشايم اشک در ديدگانم جمع شد و بغض شرم و پشيماني از گناهان ديگر مجال سخن گفتن نداد.
خدايا! مرا از اين منجلابي که در آن گرفتار شده ام نجاتم ده به اين پرنده اسير پر و بالي ده تا خودش را از اين قفس رهايي بخشد
پس اي پروردگار بي همتا به لطف و کرم
خويش مرا از مرداب رهايي ده و تواني ده خويشتن را
از هرچه بدي است پاک کن


 بگذار آن باشم... 

بگذار آن باشم
که در کوهساران با تو گام برمي دارد
بگذار آن باشم
که در کنار تو گل مي چيند
بگذار آن باشم
که از ژرفاي احساسات خود به او مي گويي
بگذار آن باشم
که رازهايت را به او مي گويي
بگذار آن باشم
که در غم به سوي او مي روي
بگذار آن باشم
که در شادي همراه او مي خندي
بگذار آن باشم
  که تو
عاشقش هستي

سوزان پوليس شوتز